Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Europeisk agenda: 20–24 januari

DELA MED SIG:

publicerade

on

logotypEuropeiska agendan tillhandahålls av Orpheus Public Affairs

Europaparlamentet – Utskottsveckan, Bryssel

20-22  Januari Europaparlamentets vecka, klicka här för att se programutkastet

Måndag 20 januari

Europaparlamentet: KATASTROF kommer diskutera ett ramavtal med Schweiz; Indonesien; Balkan; Vapenhandelsfördraget. DEVE kommer diskutera ett slut på tortyr; Syrien; Södra Sudan; Grönland; Europeiska utvecklingsåret.

GD MARE: Kommissionen kommer att lägga fram en handlingsplan för att utveckla förnybar havsenergi.

Rådet för utrikesfrågor: Rådet kommer att diskutera situationen i Centralafrikanska republiken, inklusive att ge större stöd genom den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken; förberedelser syrisk fredskonferens planerad till den 22nd januari; Södra Sudan; EU:s engagemang i Afghanistan efter 2014; diskussioner om att avbryta EU:s sanktioner mot Iran; en debatt om EU:s strategiska partner Ryssland; dessutom kommer det att hållas ett möte i samarbetsrådet EU-Irak.

Annons

Europeiska rådets ordförande Herman van Rompuy talar till Europaparlamentets vecka 2014 – "Interparlamentarisk konferens om ekonomisk styrning"

European Internet Foundation – Lansera Digital Trends 2030

Tisdag 21 januari

Europaparlamentet: Europeiska rådets ordförande Herman van Rompuy träffar: Turkiets premiärminister Tayyip Erdoğan; Generalsekreterare för Amnesty International Salil Shetty; och Serbiens premiärminister Ivica Dačić.

1st Serbiens anslutningskonferens

Onsdag 22 januari

Europaparlamentet: ECON kommer till en början att delta i EPW Mot ett effektivt momssystem i EU; Försäkringsförmedling; långsiktig finansiering av den europeiska ekonomin. ENVI diskutera härkomst fryst kött; kliniska tester; transport av avfall. ITRE diskutera Europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation.

EP-evenemang: European Friends of Israel, serie möten om Europeiska unionen och Mellanöstern (Syrien, Iran, Israel/PA) #euefi

GD ENTR: Kommissionen kommer att lägga fram ett meddelande för en europeisk industriell renässans och inre marknad för industriprodukter.

GD ENER och GD CLIMA: Lansering av 2030-ramverket för EU:s klimat- och energipolitik.

Torsdag 23 januari

Europaparlamentets debatter: ECON diskutera riktmärken i finansiella instrument och finansiella kontrakt; öka sammanhållningen, länk till dagordningen; penningmarknadsfonder; Europeiska långfristiga investeringsfonder. ENVI diskutera luftförorening; nya livsmedel; mat från kloner. ITRE diskutera kärnsäkerhet; riktmärken index; handel med utsläppsrätter för flyg; presentation om konsekvensen av REACH för EMSs. IMCO diskutera nätverks- och informationssäkerhet; tillgång till yrket; Europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation.

Informellt möte mellan ministrarna för justitie och inrikes frågor, Aten

Ministrarna kommer att behandla breda frågor med avseende på riktlinjerna för den framtida utvecklingen av RIF-området i EU med fokus på ärenden relaterade till rättsliga frågor såsom processuella rättigheter och internationella aspekter av dataskyddsförordningen.

Fredag ​​24 januari

Slutkonferens om Hälsa Ojämlikheter

Informellt möte mellan ministrarna för justitie och inrikes frågor, Aten

Ministrarna kommer att diskutera frågor som rör inrikes frågor, särskilt terrorism och gränssäkerhet

Europeiska agendan tillhandahålls av Orpheus Public Affairs

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend