Anslut dig till vårt nätverk!

EU

EU-medel måste användas för att utveckla samhällsbaserade alternativ 2014-2020

DELA MED SIG:

publicerade

on

äldre_kvinna_hundEuropeiska unionen förbereder sig för att genomföra de kommande sju åren av struktur- och investeringsfinansieringen. Den ram som införts för denna nya programperiod representerar en historisk möjlighet att skydda rättigheterna för Europas mest utestängda människor - de som bor inom institutionsvården. För första gången nya förordningar för investeringar i EU:s sammanhållningspolitik, som antogs i december förra året av Europeiska rådet och Europaparlamentet inkluderar specifika referenser för att stödja "övergången från institutionell till samhällsbaserad vård".

Den europeiska expertgruppen för övergången från institutionell vård till gemenskapsbaserad vård (EEG) välkomnar detta historiska genombrott i EU:s lagstiftningslandskap, som bör förbättra situationen för barn och vuxna i institutionsvård eller risk för institutionalisering och underlätta verklig effektiv innovation inom socialtjänstsektorn. EEG ser fram emot att vidareutveckla detta partnerskap med de nationella myndigheterna och EU-institutionerna under den nya programperioden, för att säkerställa att potentialen i de nya förordningarna för att ge stora förbättringar i livet för personer i institutionsvård eller riskerar att bli institutionaliserade fullt realiserat. Med detta mål uppmanar den europeiska expertgruppen för övergången från institutionell till gemenskapsbaserad vård Europeiska kommissionen:

· Att ge vägledning till medlemsländerna för att säkerställa att prioriteringen av att stödja övergången från institutionell till samhällsbaserad vård, som tydligt anges i förordningarna, genomförs fullt ut under den nya programperioden.

· Se till att åtagandena att övergå från institutionell till samhällsbaserad vård tydligt beskrivs i alla medlemsländers partnerskapsavtal och operativa program.

· att säkerställa att genomförandet av dessa åtaganden effektivt övervakas på nationell nivå och av Europeiska kommissionen, med ett meningsfullt engagemang från alla relevanta intressenter, i linje med den europeiska uppförandekoden för partnerskap, och;

· att se till att de landsspecifika rekommendationerna (CSR) baserade på nationella reformplaner stämmer överens med och används som instrument för att uppnå de mål som anges i de nya förordningarna.

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend