Anslut dig till vårt nätverk!

Banking

EU-omfattande straffrättsliga påföljder för marknadsmissbruk enades

DELA MED SIG:

publicerade

on

bankLedamöterna kommer att rösta igenom det slutliga lagförslaget för att införa EU-omfattande straffrättsliga sanktioner för marknadsmissbruk i Strasbourg idag (4 februari). 

Vice ordförande för Europaparlamentets ekonomiska och monetära kommitté och den ledande förhandlaren om lagen om marknadsmissbruk, Arlene McCarthy sa: "Omröstningen kommer att markera ett stort steg framåt för att säkerställa att marknadsmissbruk hanteras i hela EU. För första gången kommer vi att ha EU-omfattande tuffa straffrättsliga sanktioner med ett lägsta fängelsestraff på fyra år för insiderhandel och marknadsmanipulation, vilket ger medlemsstaterna frihet att införa höga sanktioner om de så önskar. LIBOR-skandalen var marknadsmanipulation av värsta slag. Vi ser fler påstådda och potentiell manipulation av riktmärken på energimarknader som olje- och gas- och valutamarknader. Enligt reglerna kommer nu banker och finansinstitutioner att vara straffrättsligt ansvariga för marknadsmissbruk, vilket säkerställer att dessa brott tas på allvar."

Arlene tillade: "De nya reglerna kommer på plats 2016 och jag hoppas att den brittiska regeringen kommer att skriva under på den nya lagen. Även om Storbritannien redan har tuffa straffrättsliga sanktioner på plats, gäller de inte för finansiella institutioner och hittills har lagen inte använts för att vidta åtgärder mot dem som har varit inblandade i räntefusk.”

Om detaljen i affären tillade Arlene: "Det finns för närvarande avsevärda skillnader mellan hur medlemsstaterna sanktionerar marknadsmissbruk. Harmoniserade minimiregler kommer att säkerställa att förövarna inte kan utnyttja skillnader i regimer inom EU. Enligt reglerna kommer nu banker och finansinstitutioner att vara straffrättsligt ansvariga, vilket säkerställer att marknadsmissbruksbrott och deras konsekvenser tas på allvar. Medlemsstaterna kan också införa straffrättsliga sanktioner för hänsynslöshet som var en nyckelfaktor under finanskrisen.”

Nivå på sanktioner

För första gången kommer EU att fastställa miniminivåer för straffrättsliga sanktioner för marknadsmissbruk. Detta är ett stort steg framåt för att säkerställa att marknadsmissbruk hanteras ordentligt i hela EU. Brott av insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan kommer att vara straffbara med en maximitid på minst fyra år medan brott av olagligt röjande av insiderinformation kommer att vara straffbara med en maximal strafftid på minst 2 år. Eftersom detta är minimiharmoniseringsdirektivet kan medlemsländerna anta strängare regler för att hantera marknadsmissbruk.

Allvarliga fall

Annons

Medlemsstaterna måste vidta åtgärder för att säkerställa att insiderhandel, olagligt röjande av insiderinformation och marknadsmanipulation är brottsliga, åtminstone i allvarliga fall och när de begås avsiktligt. Förklaring av vad som är ett allvarligt fall ges i direktivet.

Skador på den bredare ekonomin och marknadens funktion

När medlemsstaterna fastställer sanktioner bör de ta hänsyn till de vinster som görs, förluster som undviks samt skadan på den bredare ekonomin och marknadernas funktion.

Offentliggörande av sanktioner

Medlemsstaterna får offentliggöra sanktioner när ett slutgiltigt beslut har fattats. Offentliggörande av sanktioner är ett viktigt avskräckande medel mot marknadsmissbruk.

Övermod

Detta är ett första steg för att säkerställa att grov vårdslöshet och hänsynslöst beteende som ledde till finanskrisen tas på allvar. Medlemsstaterna kommer att ha möjlighet att föreskriva att marknadsmanipulation som begås hänsynslöst eller av grov oaktsamhet utgör ett brott.

Ansvar för juridiska personer (företag)

Enligt de nya reglerna kommer juridiska personer, till exempel värdepappersföretag, som verkar inom sektorn för finansiella tjänster i hela EU att vara straffrättsligt ansvariga för marknadsmissbruk. Detta är ett viktigt första steg för att hålla företag kriminellt till svars för marknadsmissbruksbrott.

Uppvigling, medhjälp

Anstiftan, medhjälp till marknadsmissbruk kommer nu att vara ett brott i hela Europa.

Utbildnings- och utredningsverktyg

Medlemsstaterna kommer att behöva se till att deras rättsliga myndigheter och tillsynsmyndigheter är ordentligt utbildade för att övervaka, utreda och ta itu med marknadsmissbruk. Medlemsstaterna bör vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att brottsbekämpande myndigheter, rättsliga myndigheter och tillsynsmyndigheter har möjlighet att använda sig av effektiva utredningsverktyg.

Medlemsstaterna kommer att ha två år på sig att införliva reglerna i nationell lagstiftning. Reglerna kommer att träda i kraft 2016.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend