Anslut dig till vårt nätverk!

Stöd

EBRD, EIB och EU: s finans förbättringar vattentjänster i Moldavien

DELA MED SIG:

publicerade

on

Earth_img-lightboxLs59 miljoner euro i lån för att modernisera vatten- och avloppshanteringen i Chisinau.

Europeiska investeringsbanken (EIB), Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) och Europeiska unionen, genom grannskapsinvesteringsfaciliteten, går samman för att stödja moderniseringen av vatten- och avloppsvatteninfrastrukturen i Moldaviens huvudstad Chisinau.

EBRD och EIB kommer vardera att ge lån på 24 miljoner euro till stadens vatten- och avloppsverk SA Apa Canal Chisinau, medan EU kommer att bidra med ett bidrag på 11 miljoner euro.

EIB:s ordförande Werner Hoyer sa: "Rent vatten är nödvändigt för livet. Investeringar i stadens vattensystem i Chisinau kommer att avsevärt förbättra kvaliteten på dricksvattnet, minska läckor och förbättra avloppsvattenrening. Detta nya gemensamma engagemang från EIB och EBRD återspeglar våra kompletterande styrkor, genom att kombinera erfarenhet av att uppgradera vattennätverk över hela Europa och stödja implementeringen i Moldavien. Vi välkomnar vidare EU:s stöd till systemet, både genom en detaljerad utvärdering av investeringsbehov och bidragsstöd som ska ges till investeringsprogrammet från grannskapsinvesteringsfaciliteten. Vattenprojektet i Chisinau är verkligen ett flaggskepp som visar Europas långsiktiga partnerskap med Moldavien.”

EBRD:s ordförande Sir Suma Chakrabarti sa vid undertecknandet av projektet i Chisinau idag: "Detta är ett mycket betydelsefullt investeringsprogram. Dess betydelse ligger inte bara på den avsevärda summa pengar det handlar om, utan också i vilken inverkan det kommer att ha på människors liv. Det är ett enastående exempel på hur internationella finansinstitutioner och Europeiska unionen arbetar tillsammans.”

Medlen kommer att användas för att finansiera utbyggnad, rehabilitering och modernisering av vatten- och avloppsvatteninfrastrukturen. Uppgraderingsprogrammet kommer att förbättra effektiviteten i stadens vattennät, spara energi och bidra till framtida efterlevnad av relevanta EU-direktiv.

Det befintliga vattennätet i Chisinau, en stad med 800,000 XNUMX invånare, är inte längre tillräckligt för att möta stadens krav. På grund av bristande investeringar är viktiga delar av nätet i akut behov av renovering. Investeringar som planeras under det nya uppgraderingsprogrammet kommer att minska vattenförlusten, förbättra vattenkvaliteten och minska hälsorisker.

Annons

Europeiska unionens ambassadör i Moldavien, Pirkka Tapiola, tillade: "Detta viktiga program kommer att göra det möjligt för Apa Canal Chisinau att förbättra drifteffektiviteten, kvaliteten på kundservicen och minska miljöpåverkan i sitt serviceområde i Chisinau. EU stödde den förberedande fasen av detta program genom att tillhandahålla 3 miljoner euro för en genomförbarhetsstudie och fortsätter sitt stöd även till genomförandet av bygg- och rehabiliteringsarbeten genom att tillhandahålla ett investeringsbidrag på 11 miljoner euro. EU-bidraget i kombination med lån från EBRD och EIB underlättar genomförandet av de nödvändiga uppgraderingarna av vattenförsörjnings- och sanitetssystemen med låg lånebörda för medborgarna i Chisinau.”

Sedan 2007 har EIB och EBRD gemensamt finansierat nio projekt värda totalt 674 miljoner euro på lika villkor. Dessa har stött investeringar i olika sektorer, inklusive från vägsanering, kollektivtrafik, modernisering av kraftöverföringsnätverk samt inom vattentjänster.

EBRD är den största institutionella investeraren i Moldavien och har hittills tecknat över 100 investeringar i landet, som täcker energi-, transport-, agribusiness-, allmän industri- och banksektorerna och uppgår till nästan 900 miljoner euro.

Moldavien är en viktig partner för EIB i den östra grannskapsregionen, med den högsta EIB-utlåningsvolymen per capita. Sedan starten av EIB:s utlåning i Moldavien 2007 har mer än 450 miljoner euro lämnats i långfristiga lån, inklusive stöd till förbättrade vägar och kollektivtrafik, vatten, energi och jordbruk.

Bakgrund

EIB finansierar projekt i östliga grannländer (Ukraina, Moldavien, Georgien, Armenien, Azerbajdzjan och Ryssland) under ett särskilt mandat från EU-rådet och Europaparlamentet och har gett 4.8 miljarder euro för långsiktiga investeringar i regionen sedan 2007. Detta har inkluderat transport-, energi-, telekommunikations- och miljöinfrastrukturprojekt och stöd till små och medelstora företag.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend