Anslut dig till vårt nätverk!

Utveckling

Stärka urbana dimensionen i regionalpolitiken

DELA MED SIG:

publicerade

on

banderoll Mer än två tredjedelar av européerna bor i städer, vilket sätter trenden globalt och betonar behovet av att stadsutveckling ska stå i centrum för EU:s politiska diskussioner. Den urbana dimensionen är nu ett centralt inslag i den reformerade EU:s sammanhållningspolitik och det förväntas att 50 % av Europeiska regionala utvecklingsfondens investeringar för 2014–2020 kommer att göras i städer och stadsområden.

Den 17 och 18 februari kommer Johannes Hahn, kommissionär för regionalpolitik, att samla nyckelaktörer i politiken som syftar till att göra Europas städer "smartare", "grönare" och "mer inkluderande". Forumet Städer Morgondagens: Investera i Europa syftar till att stimulera en debatt på europeisk nivå om hur man kan stärka den urbana dimensionen i EU:s beslutsfattande och att öka erkännandet av den nyckelroll som städer spelar i genomförandet av policyer som fastställts på alla förvaltningsnivåer.

Borgmästarna i 16 medlemsländers huvudstäder* förväntas ansluta sig till uppmaningarna till mer effektiva svar på urbana utmaningar under paraplyet av EU:s stadsagenda. UN Habitat kommer också att leda uppmaningen till denna agenda, eftersom export av en EU-stadsmodell anses vara ett effektivt sätt att hantera globala utmaningar.

*Rom, Wien, Amsterdam, Sofia, Zagreb, Warszawa, Bratislava, Bukarest, Nicosia, Riga, Helsingfors, Ljubljana, Lissabon, Tallinn, Aten, Valletta

Bakgrund

På grund av sin potential och sin frontlinje har städerna en nyckelroll att spela för att möta globala utmaningar och genomföra Europa 2020-strategin. Detta forum kommer att diskutera frågorna kring en framtida EU-agenda för städer, inklusive hur den skulle kunna underlätta städernas deltagande i EU:s policyutveckling och genomförande.

Kommissionsledamot Hahn fick ansvaret för stadspolitiken 2012 som ett erkännande av städernas växande betydelse som nyckelaktörer för europeisk utveckling. Han strävar aktivt efter bättre synergi och överensstämmelse mellan de stadsrelaterade initiativen inom olika EU-politik, för att förbättra deras samordning och främja integrerade strategier.

Annons

Forumet öppnas den 17 februari med ett "familjefoto" med kommissionens ordförande José Manuel Barroso, kommissionär Johannes Hahn och huvudstadsborgmästare, BERLAYMONT/utanför Hallstein-rummet, följt av ett möte mellan kommissionär Johannes Hahn möter EU:s huvudstadsborgmästare, BERLAYMONT/ Hallstein-rummet (stängt evenemang, men bilder kan tas vid invigningen).

Det kommer att hållas en gemensam presskonferens kl. 13 med kommissionär Hahn och Joan Clos, UN Habitat (CHARLEMAGNE/Room Mansholt).

En plenarsession kl. 14 kommer att innehålla öppningsanföranden av kommissionsledamot Hahn och ministrar som representerar det grekiska och italienska EU-ordförandeskapet.

An IP gjordes tillgänglig den 14 februari och det blir tal den 17 februari.

Mer information

full programmet och diskussionsunderlag på Cities of Tomorrow: Investing in Europe forum webbplats
Urban stock shots tillgängliga
EU: Regional- och stadspolitik: Morgondagens städer 2014
EU: Stadsutveckling 2012

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend