Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Pensioner: Pågående reformer för att hjälpa medlemsländerna att hantera demografiska och hållbarhetsutmaningar

DELA MED SIG:

publicerade

on

20130520PHT08560_originalDen pågående vågen av pensionsreformer som genomförs av medlemsstaterna kommer att hjälpa dem att uppnå mer hållbara pensionssystem och möta demografiska förändringar framöver, betonade Europeiska kommissionen i samband med offentliggörandet av Världsbankens rapport i dag. Den inverterande pyramiden.

“The demographic trends underlined in the World Bank’s report are indeed challenging: people live longer, and the post-WWII ‘baby boomers’ are retiring and being replaced by fewer young people entering the labour market. This means that the working age population will be shrinking while the number of older people will be rising fast.

“But with the right combination of pension reforms and measures adjusting labour markets and working conditions to allow people to work longer, pensions schemes can continue to deliver good living standards in old age even at the height of population ageing,” Employment, Social Affairs and Inclusion Commissioner László Andor said.

I linje med den dagordning som fastställdes i februari 2012 Vitt papper om pensioner (IP / 12 / 140 och MEMO / 12 / 108), har medlemsstaterna under de senaste åren genomfört många reformer för att höja pensionsåldern och öka sysselsättningsgraden för äldre arbetstagare. Sådana reformer kommer att hjälpa dem att begränsa ökningen av framtida kostnader utan att äventyra pensionsförmånernas tillräcklighet.

Många av dessa reformer svarar mot de landsspecifika rekommendationerna som utfärdats inom ramen för europeiska terminen, the EU’s yearly cycle for coordinating economic, employment and social policies. Peer pressure has in fact proved to be a powerful tool to encourage member states to reform their pension schemes and to put in place the necessary measures to enable people to work to higher ages. Policy action has furthermore been directed at limiting inequality among retirees and avoiding pensioner poverty.

Att öka antalet arbetare i arbetskraften innebär också att man måste ta itu med nuvarande nivåer av ungdomsarbetslöshet. Det är därför kommissionen har föreslagit ungdomsgaranti system, som medlemsstaterna snarast måste genomföra (MEMO / 14 / 13). Att se till att unga människor är helt integrerade i arbetskraften kommer att vara avgörande för att stärka de ekonomiska försörjningskvoterna och göra det möjligt för dagens unga att bygga upp tillräckliga egna pensionsrättigheter.

Den 26 mars anordnar EU-kommissionen en stor konferens om pensioner i Bryssel. Kommissionsledamot för ekonomi och valutafrågor Olli Rehn, kommissionsledamot för inre marknaden och tjänster Michel Barnier och kommissionsledamot Andor kommer tillsammans med viktiga intressenter att granska resultaten sedan vitböckerna om pensioner, samt ytterligare åtgärder som behövs för att säkerställa att tillräckliga och hållbara pensioner kan uppnås. levereras i våra åldrande samhällen.

Annons

Bakgrund

Stigande medellivslängd, sjunkande fertilitetstal och den resulterande övergången till en mindre befolkning i arbetsför ålder utgör en utmaning för pensionsresultaten i alla medlemsstater. Europeiska kommissionen utfärdade en Vitbok om tillräckliga, säkra och hållbara pensioner i februari 2012 och tittade på hur EU och medlemsstaterna kan hantera de stora utmaningar som våra pensionssystem står inför.

Kommissionen tillhandahåller ytterligare politisk vägledning till medlemsstaterna om reformen av deras pensionssystem i sina årliga förslag till Landsspecifika rekommendationer, för att säkerställa både tillräckliga och hållbara pensioner i framtiden. Den politiska vägledningen underbyggs av analyser som 2012 Åldringsrapport om de ekonomiska och budgetmässiga effekterna av en åldrande befolkning på lång sikt och den Rapport om pensionstillräckning i EU 2010-2050 om pensionernas tillräcklighetsdimensioner.

Mer information

Världsbankens rapport The Inverting Pyramid: Pensionssystem som står inför demografiska utmaningar i Europa och Centralasien
László Andors hemsida
Följ László Andor på Twitter
Prenumerera på Europeiska kommissionens kostnadsfria e-postmeddelande nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend