Anslut dig till vårt nätverk!

Anslutning

Konstitutionell reform måste vara högsta prioritet för Turkiet, säger ledamöterna

DELA MED SIG:

publicerade

on

turkey.flaggaForeign affairs MEPs have expressed deep concern at the recent developments in Turkey concerning allegations of high-level corruption and stress that constitutional reform must remain the top priority for the modernization and democratization of Turkey, in a Resolution passed on 3 March on Turkey’s progress in 2013 towards EU accession.
The resolution regrets the removal of the prosecutors and police officers in charge of the original corruption investigations and calls on the authorities to ensure the proper functioning of the Court of Auditors, stressing the vital importance of an independent judiciary and the separation of powers, MEPs underline Turkey’s importance as a strategic partner of the European Union and are concerned at the lack of progress with constitutional reform, particularly the suspension of the work of the Turkish parliament’s conciliation committee on constitutional amendments.
De betonar vikten av nära dialog och samarbete mellan EU och Turkiet om reformprocessen så att förhandlingarna kan fortsätta att ge Turkiet en tydlig referens och trovärdiga riktmärken. De vill att rådet ska anstränga sig för att inleda förhandlingarna om kapitel 23 och 24, om rättsväsendet och grundläggande rättigheter och om rättsliga och inrikes frågor.

Inskränkning av friheter
Kommittén uttrycker sin djupa oro över de nya internetlagarna, som inför överdrivna kontroller och övervakning av internetåtkomst, och de nya rättsväsendets lagar, som kan leda Turkiet bort från att uppfylla Köpenhamnskriterierna för EU-anslutning. Det uppmanar också myndigheterna att hantera offentliga protester på ett mer återhållsamt sätt och att tillhandahålla en rättslig ram för återställandet av äganderätten för alla religiösa samfund.

Kurdfrågan och Cyperns återförening
I resolutionen uppmuntrar parlamentsledamöterna de turkiska myndigheterna att genomföra de reformer som behövs för att främja det kurdiska samhällets sociala, kulturella och ekonomiska rättigheter, inklusive genom utbildning i kurdiska offentliga skolor. De välkomnar också den gemensamma förklaringen från ledarna för de två samfunden om att återuppta samtalen om återföreningen av Cypern, och betonar vikten av återförening.

Ordförande: Elmar Brok (EPP, DE)

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend