Anslut dig till vårt nätverk!

Läkemedel

Kollaborativ vård, utveckling av sjukvårdspersonal och teknik "nycklar till förbättring av patientsäkerheten"

DELA MED SIG:

publicerade

on

bannertopSvarar på ett samråd av Europeiska kommissionen om framtiden för EU:s verksamhet inom patientsäkerhetsområdet, European Association of Hospital Pharmacists (EAHP) gav ett tydligt besked: få samverkande vård att hända, utveckla vårdpersonalens roller och främja bättre användning av teknik.

Europeiska kommissionen genomförde ett offentligt samråd för att bedöma intressenternas åsikter om de bästa nästa stegen för EU för att hjälpa medlemsländerna att samordna förbättringar av patientsäkerheten. Samrådet ställde frågorna: "Vilka områden inom patientsäkerheten är viktiga för att öka patientsäkerheten i EU?" och "Vilka är hindren för implementering av patientsäkerhetsförbättringar?".

Samrådet kom i samband med Europeiska rådets rekommendation från 2009 om patientsäkerhet, godkänt av regeringarna i EU:s medlemsstater. Rekommendationen anger önskade aktiviteter från nationella hälsosystem för att: bekämpa antimikrobiell resistens; bättre möta utmaningen med vårdförvärvade infektioner; och införa rapporteringssystem för oönskade händelser och arbetskulturer.

Fem år efter rekommendationen och kommissionen leder en översyn av dess genomförande, inklusive övervägande av förnyade rekommendationer. Bidrag från externa intressentorganisationer inbjöds följaktligen.

Genom att reflektera över innehållet i 2009 års rekommendation, och där det fanns utrymme för förbättringar, valde EAHP ut tre områden som var underutvecklade i de ursprungliga rekommendationerna:

1. Kollaborativ vård;
2. patientcentrerad vårdpersonal rollutveckling, och;
3. användningen av teknik.

EAHP:s ordförande Dr Roberto Frontini talade om svaret på den europeiska sjukhusapotekers räkning: "Allt nytt samarbete mellan EU-länder om patientsäkerhet måste välkomnas och jag tackar kommissionen för att ha gett intressenterna möjlighet att dela perspektiv.

Annons

"Det finns tre områden inom vårdpraxis som vi vet kan påverka patientsäkerheten positivt: samverkande vård, patientcentrerad utveckling av vårdpersonal och bättre användning av teknik. EAHP betonade därför dessa punkter i vårt svar på kommissionens samråd och vi litar på att de kommer att tas emot positivt och granskas.

"Utöver detta uppmanade vi också kommissionen att överväga de hinder som förhindrar genomförandet av initiativ för förbättrad patientsäkerhet, inklusive ekonomi, politisk samordning och politisk vilja.

"Patientsäkerhet involverar alla inom hälsosektorn, och EAHP hoppas att en öppen dialog med intressenter för att uppnå en kontinuerlig förbättring av patientsäkerheten i hela Europa kan fortsätta. Europeiska medborgare bör inte förvänta sig mindre av sina regeringar.”

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend