Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Hälso appar: Hur patienter, beslutsfattare, yrkesverksamma och industri vård ser framtiden

DELA MED SIG:

publicerade

on

2830319467_634c5c8316Publicerad idag (12 mars) i en ny vitbok, producerad gemensamt av myhealthapps.net och den brittiska regeringens ICT Knowledge Transfer Network (publicerad av PatientView) nyckelresultat från ett gemensamt seminarium som hölls i London på King's Fund den 28 oktober 2013. Seminariet var ett möte mellan olika intressenter i Europa som tittade på kvalitetsstandarder bland hälsoappar, påskyndad av den förestående publiceringen av EU:s grönbok om mobil hälsa, som kommer att publiceras i slutet av mars 2014.

Närvarande var:

  •          Stora mobiltillverkare;
  •          apputvecklare;
  •          representanter från läkemedelsindustrin;
  •          akademiker;
  •          patientorganisationer och;
  •          representanter från Europeiska kommissionens GD CONNECT.

Den allmänna enigheten bland dessa 60 deltagare var att fem viktiga utmaningar måste lösas:

1. Översyn av sjukvårdssystem för att göra dem patientcentrerade: appar som en katalysator
För att patienter, allmänheten och hälsosystemen ska kunna utnyttja appteknologins fulla fördelar måste sjukvårdssystemen anpassa sig så att de verkligen är patientcentrerade och främjar större egenvård. Appar kan hjälpa här, om de kan samarbeta mer sömlöst, med att integrera en individs data om flera vårdbehov och rutiner. Den stora fördelen med hälsoappar är att infrastrukturen för dessa produkter redan finns utanför hälsosystemen. Därför kanske hälsoappar kan katalysera alla drivkrafter för att göra vården mer lyhörd för patienterna. Det råder inga tvivel om de personliga och ekonomiska fördelarna med att hjälpa patienter och den bredare allmänheten att ta mer kontroll över sin vård:

• 80 % av fallen av diabetes, hjärtsjukdomar och stroke kan förebyggas genom bättre egenvård.

• Egenvård och förändrad livsstil minskar antalet läkarbesök, vilket i sin tur hjälper sjukvårdssystemen att bli mer hållbara.

2. Engagera läkare i förskrivning av hälsoappar
Även om patienter och medlemmar av allmänheten anammar hälsoapparna som är designade för konsumenter, släpar vårdpersonal (som borde vara stora förespråkare av mHealth som förebyggande åtgärder och möjliggör bättre inriktning på knappa resurser) ofta efter och är dåligt informerade. Om läkare ordinerar hälsoappar kommer dessa appar sannolikt att vara betrodda av patienter.

Annons

3. Övervaka kvalitetsstandarder för hälsoappar
Om hälsoappar ska flytta in i den vanliga hälso- och sjukvården kommer de regulatoriska kraven för förskrivning av appar att behöva förtydligas (och kanske skapandet av något slags ackrediteringssystem). Nyckeln är förtroende. Konsensus var att ingen enskild enhet (appbutiker, mobilleverantörer, patienter, konsumenter) kan göra detta isolerat. Sannolikheten är att flera organ kan ta på sig ett gemensamt ansvar för att kurera apparnas tillförlitlighet och ett enda arkiv med publikorienterad information om hälsoappar kan skapas.

4. Se till att hälsoappar håller en hög standard under hela livet
Hälsoappar står inför betydande utmaningar om de ska hålla hög kvalitet under hela sin tid på marknaden. Medicinsk information blir snabbt ersatt; den rättsliga miljön reformeras eller anpassas; förändringar sveper bort andra delar av systemen där hälsoappar fungerar. Men apputvecklare (och deras finansiärer) tycker att ombyggnaden av appar är både tidskrävande och kostsam. En möjlig olycklig konsekvens av att implementera kvalitetsstandarder för hälsoappar kan vara högre priser på produkterna för användarna, vilket undergräver en viktig fördel med hälsoappar – deras tillgänglighet för allmänheten.

5. Överväganden för beslutsfattare som vill övervaka hälsoappar
Antagandet av smarttelefonteknik kommer inte att skapa ojämlikhet i hälsa, utan snarare kan öka hälsovårdens hållbarhet. Gränssnitten för smartphones och hälsoappar behöver förbättras för att bli mer lättanvända av äldre och personer med funktionsnedsättning. Regler som styr hälsoappar är ogenomskinliga och föråldrade. Utvecklare är omedvetna om sitt juridiska ansvar. Det behövs förtydligande om huruvida hälsoappar kräver CE-märkning (det vill säga klassas som medicinteknisk produkt). Däremot finns användbara råd för utvecklare av hälsoappar från EU och nationella tillsynsmyndigheter. Dessutom har EU gjort det klart att man inte vill avskräcka den växande marknaden för hälsoappar genom att producera överdriven byråkrati.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend