Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Ledamöterna stöder gemensamma standarder för fordonskontroller

DELA MED SIG:

publicerade

on

lika lön-2Nya gemensamma minimistandarder för fordonskontroller kommer också att säkerställa att inspektörer i hela EU uppfyller samma utbildnings- och kompetenskrav. En överenskommelse med EU:s medlemsstater om gemensamma minimistandarder för periodiska fordonsinspektioner, fordonsregistreringsdokument och vägkontroller av kommersiella fordon godkändes av parlamentsledamöterna på tisdagen.

"Parlamentet säkrade den befintliga lägsta testfrekvensen mot den strängare strategin som föreslagits av kommissionen, vilket förhindrar en ytterligare administrativ börda för medborgarna", säger Werner Kuhn (EPP,DE), föredragande för reglerna för periodiska fordonsbesiktningar. Reglerna, uppdaterade för att förbättra trafiksäkerheten, kommer att fastställa nya gemensamma minimistandarder i hela EU för fordonstestning och inspektörers utbildning och kompetens. Dessutom kommer minst fem procent av de kommersiella fordonen på vägarna i EU som helhet att bli föremål för vägkontroller. Medlemsstaterna kan också införa strängare normer än de som anges i reglerna om de så önskar. "Hela paketet kommer att bidra till att uppnå trafiksäkerhetsmålet att halvera antalet dödade på vägar i unionen till 2020", säger Olga Sehnalova (S&D, CZ), föredragande för den tekniska väginspektionen.

Gränsöverskridande erkännande av trafiksäkerhetsintyg

Det blir lättare att omregistrera ett fordon i ett annat medlemsland enligt de nya reglerna eftersom medlemsländerna kommer att behöva erkänna ett giltigt trafiksäkerhetsintyg utfärdat av ett annat medlemsland. "Med det nya direktivet sätter vi tydliga regler för erkännande av trafiksäkerhetsprov, vilket innebär att inga extra tester och kostnader behövs", säger Vilja Savisaar-Toomast (ALDE, ET), föredragande för fordonsregistreringsdokument. Insatserna för att upptäcka vägmätarbedrägerier (manipulering av milmätaren) måste intensifieras genom att inkludera vägmätaravläsningar i trafiksäkerhetstester och certifikat och medlemsländerna måste se till att manipulering straffas effektivt.

Metoder och frekvens för motorcykeltester är upp till medlemsstaterna

Kommissionen föreslog ursprungligen att man skulle ha gemensamma provningskrav för motorcyklar och mopeder. Enligt den kompromiss som överenskommits mellan rådet och parlamentet kommer dock endast motorcyklar med motorer över 125 cc att bli föremål för obligatoriska inspektioner, och först från 2022 och framåt. Medlemsstaterna kan dessutom undanta dem om de har "infört effektiva alternativa trafiksäkerhetsåtgärder för två- eller trehjuliga fordon." För att stödja vägkontroller kommer de nya reglerna att säga att medlemsstaterna bör använda riskklassificeringssystem för att rikta in sig på företag vars kommersiella fordonsflottor har dåliga säkerhetsdata och minska den administrativa bördan för dem med goda säkerhetsdata.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.
Annons

Trend