Anslut dig till vårt nätverk!

konsumenter

Europeiska konsumentdagen: Kommissionen startar en informationskampanj

DELA MED SIG:

publicerade

on

20131121PHT25935_originalMed hushållens budgetar under press är EU:s konsumentpolitik till för att inte bara säkerställa att konsumenterna behandlas rättvist – utan att de kan få bästa möjliga affär. Europeiska unionens ansträngningar under det senaste året för att stärka konsumenternas rättigheter har en positiv inverkan på konsumenternas förtroende: en avgörande faktor i Europas ekonomiska återhämtning.

Nästa utmaning är att se till att konsumenterna är medvetna om sina rättigheter enligt EU-lagstiftningen så att de kan använda dem varje dag, när de handlar online eller på gatorna. Det är därför EU-kommissionen idag har startat en konsumentkampanj som informerar medborgarna om deras konsumenträttigheter enligt EU-lagstiftningen och pekar dem till rätt ställen där de kan få råd och hjälp vid frågor eller problem.

I samband med Europeiska konsumentdagen (14 mars) sa justitiekommissionär Reding: "Om företagen är motorn i den europeiska ekonomin är det konsumenterna som är drivkrafterna. Om de känner sig säkra, bemyndigade och rättvist behandlade kan de lägga EU:s inre marknad till högsta växel – vilket är precis vad den europeiska ekonomin behöver när den återhämtar sig från finanskrisen. De nya reglerna om konsumenträttigheter som håller på att bli verklighet i hela EU är utmärkta nyheter i detta avseende: inga fler förkryssade rutor när du köper en flygbiljett och inga fler rip-offs när du betalar med ditt kreditkort online. Bättre EU-regler för konsumentskydd kommer att öka konsumenternas förtroende. Mer konsumentförtroende betyder mer konsumentutgifter, en win-win-situation för Europeiska unionen.”

I sitt tal vid Europeiska konsumentdagens konferens i Thessaloniki sa konsumentpolitikkommissionären Neven Mimica: "Europeiska konsumentdagen handlar om att hjälpa konsumenter att inse sin makt, göra dem mer medvetna om sina rättigheter och uppmuntra dem att utnyttja dem fullt ut i praktiken. Detta är sättet att säkerställa att marknaderna fungerar för konsumenterna och inte tvärtom. Under de kommande månaderna kommer jag att hålla en serie "konsumentuppdrag" i länder där det finns en tydlig potential för att främja en starkare konsumentkultur. Detta är en insats som kräver engagemang från många håll: regeringar, konsumentorganisationer, företag och media har alla ett ansvar för att se till att konsumenträttigheter inte bara finns på papper.”

Under det senaste året har betydande framsteg gjorts inte bara när det gäller att stärka konsumenternas rättigheter på papper utan även för att säkerställa att dessa rättigheter får genomslag i praktiken:

Stärkta konsumenträttigheter

Det nya konsumenträttsdirektivet träder i kraft den 13 juni 2014:

Annons

Enligt nya EU-regler (den Direktivet om konsumentskydd, MEMO / 13 / 1144), kan lita på:

  • Förbättrad pristransparens;
  • inga fler tilläggsavgifter för användning av kreditkort och hotlines;
  • ett förbud mot förkryssade rutor på internet, som till exempel när du köper flygbiljetter;
  • en förlängning av perioden för att ändra dig från sju till 14 dagar;
  • bättre återbetalningsrätt, inom 14 dagar efter att konsumenten ångrat ett köpeavtal;
  • regler som förbjuder onlinefällor, som erbjudanden på internet som annonserar något som gratis när det i verkligheten inte är det (till exempel horoskop eller recept), och;
  • bättre skydd i förhållande till digitala produkter.

Paketresor: Stressfri semester för 120 miljoner konsumenter

I juli 2013 föreslog Europeiska kommissionen en reform av EU:s regler för paketresor (se IP / 13 / 663). Moderniseringen av EU:s paketresorsregler innebär att ytterligare 120 miljoner konsumenter som köper dessa skräddarsydda researrangemang kommer att skyddas av paketresedirektivet. Det stärker ytterligare skyddet för konsumenterna genom att öka transparensen, bättre ångerrätt och stärka skyddet om något går fel. Översynen avskaffar också föråldrade krav på att trycka om broschyrer, vilket sparar researrangörer och resebyråer uppskattningsvis 390 miljoner euro per år.

Effektiv tvistlösning

Alternativ tvistlösning och onlinetvistlösning

I maj 2013 antog EU nya lagstiftning om alternativ tvistlösning (ADR) och onlinetvistlösning (ODR) för att konsumenter och näringsidkare ska kunna lösa sina tvister utan att gå till domstol, på ett snabbt, billigt och enkelt sätt. Medlemsstaterna måste implementera de nya reglerna senast i juli 2015. Enligt den nya lagstiftningen kommer konsumenter att kunna vända sig till alternativa tvistlösningsenheter av hög kvalitet för alla typer av avtalskonflikter som de har med handlare: oavsett vad de köpt och om de köpt det online eller offline, inrikes eller över gränserna. En EU-omfattande onlineplattform kommer att inrättas för tvister som uppstår från onlinetransaktioner. Plattformen kommer att länka samman alla nationella alternativa tvistlösningsenheter och kommer att fungera på alla officiella EU-språk från och med 2016.

Kollektiv rättelse

I juni 2013 rekommenderade Europeiska kommissionen medlemsstaterna att införa mekanismer för kollektiv prövning på nationell nivå för att säkerställa effektiv tillgång till rättvisa (IP / 13 / 524). Rekommendationen om kollektiv prövning anger en rad gemensamma principer för mekanismer för kollektiv prövning så att medborgare och företag effektivt kan upprätthålla de rättigheter som tillerkänns dem enligt EU-lagstiftningen om dessa har kränkts. Det syftar till att säkerställa en sammanhängande horisontell strategi för kollektiv prövning i Europeiska unionen utan att harmonisera medlemsstaternas system. Sedan dess har kommissionen arbetat nära med medlemsländerna för att säkerställa att alla EU-medborgare i hela Europa har tillgång till mekanismer för kollektiv prövning. Dessa ansträngningar kommer att fortsätta under 2014.

Europeiskt förfarande för småkrav

Sedan 2007 finns ett europeiskt förfarande för att lösa små civilrättsliga och kommersiella tvister på ett problemfritt sätt: det europeiska småmålsförfarandet. I november 2013 föreslog Europeiska kommissionen att ytterligare förbättra det befintliga systemet för små fordringar att öppna upp de potentiella fördelarna med systemet för ännu fler europeiska konsumenter (IP / 13 / 1095). Den viktigaste förändringen som kommissionen föreslagit skulle höja taket för att lämna in ett krav enligt förfarandet till 10 000 euro, upp från 2,000 20 euro i dag. Små företag kommer att vara de stora vinnarna av denna förändring – eftersom för närvarande bara 2 % av företagsanspråken faller under tröskeln på 000 10 euro. Andra förslag inkluderar ett tak på domstolsavgifter på XNUMX % av anspråket och att minska pappersarbete och resekostnader genom att lansera förfarandet online.

Att intensifiera verkställigheten

I februari 2014 träffade medlemmar av nätverket Consumer Protection Cooperation, som länkar samman EU:s nationella myndigheter som ansvarar för att upprätthålla konsumenträttigheter, och Europeiska kommissionen med företrädare för stora teknikföretag för att ta itu med de problem som konsumenterna tar upp i samband med spel-”appar” riktade till barn (IP / 14 / 187). Barn är särskilt utsatta, särskilt när det kommer till marknadsföring av "gratis att ladda ner" spel som inte är gratis att spela. Branschen ombads att åta sig att tillhandahålla lösningar inom en tydlig tidsram för att säkerställa korrekt konsumentskydd för appkunder. EU-kommissionen kommer att se igenom den pågående åtgärden med medlemsländerna om köp i appar. Att fullborda den digitala inre marknaden skulle kunna gynna alla EU-medborgare med 400 euro per år. Men detta kommer inte att hända om inte konsumenterna är övertygade om att marknaden är säker. Appekonomin är en viktig del av denna blomstrande digitala marknad. Att arbeta med branschen för att säkerställa att konsumenternas rättigheter respekteras kommer att skydda konsumenterna och ge ett uppsving för sektorn.

Att göra mer för att lösa konsumentklagomål

Under 2013 hanterade nätverket av Europeiska kommissionens stödda europeiska konsumentcentrum (ECC-Net) fler klagomål och förfrågningar om råd än någonsin tidigare. Totalt, mellan 2010 och 2013, löstes 120 000 klagomål där råd begärdes från ECC-Net till konsumenternas belåtenhet. Med det nya konsumentprogrammet som snart träder i kraft kommer de europeiska konsumentcentren att få ytterligare stöd.

Öka medvetenheten genom en konsumenträttskampanj

För att konsumenträttslagstiftningen ska ge alla fördelar måste konsumenterna veta vilka rättigheter de har och aktivt använda dem i praktiken. Under våren 2014 kommer Europeiska kommissionen att genomföra en EU-omfattande informationskampanj för att uppmuntra konsumenter att lära sig mer om sina rättigheter och att utöva dem. Konsumentkampanjen kommer att genomföras i de åtta länder där medvetenheten om konsumenträttigheter är låg enligt den senaste konsumentresultattavlan: Bulgarien, Cypern, Grekland, Italien, Lettland, Polen, Portugal och Spanien. Det kommer dessutom att finnas en specifik kampanj för EU:s nyaste medlemsland, Kroatien. Kampanjen för att öka medvetenheten syftar till att informera medborgarna om viktiga konsumenträttigheter, såsom rätten att returnera produkter inom två veckor; rätten att få felaktiga produkter reparerade eller utbytta; rätten till rättvis och transparent information om de produkter du köper och rätt adress att vända sig till vid konsumentklagomål. Kommissionsledamot Mimica kommer att hålla en serie "konsumentuppdrag" till några av dessa medlemsländer med en rad konsumentevenemang som organiseras kring hans besök.

Mer information

Europeiska kommissionen – Konsumentpolitik

Hemsida för vicepresident Viviane Reding

Följ vicepresidenten på Twitter: VivianeRedingEU

Följ EU Justice på Twitter: EU_Justice

Hemsida för konsumentkommissionär Neven Mimica

Följ Commissioner for Consumer Policy på Twitter: @Mimica_EU

Följ konsumentpolicyn på Twitter: @EU_Consumer

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend