Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Mot ytterligare globalisering av internet

DELA MED SIG:

publicerade

on

0 ,, 15704791_303,00Den 15 mars välkomnade vicepresident Neelie Kroes varmt USA:s regerings tillkännagivande om att "övergå från IANA-funktionen", vilket kommer att möjliggöra en mer global multi-intressentbas för en viktig del av förvaltningen av internet.

"Detta är ett historiskt steg för att göra internetstyrning verkligt global, och markerar stora framsteg mot utvecklingen av en multiintressentmodell som förespråkas i kommissionens senaste meddelande", sa Kroes.

Hittills har USA haft sista ordet i förändringar av globalt använda data på toppdomännamn på internet, som .com eller .de. Kommissionen har drivit på för ett sådant steg sedan 2009 och, senast i sitt meddelande om internetpolitik och styrning av den 12 februari 2014, krävde man en globalisering av IANA:s funktioner.

I kommissionens meddelande betonas – liksom det amerikanska tillkännagivandet – behovet av att i globaliseringsprocessen skydda internets säkerhet och stabilitet, och förbinder sig till modellen för styrning av flera intressenter.

"Det är ett mycket lägligt tillkännagivande, inför en viktig konferens med flera intressenter i São Paulo om principer för internetstyrning och den framtida utvecklingen av styrelsekosystemet", tillade vicepresident Kroes. "Europeiska kommissionen kommer att arbeta tillsammans med USA och med alla globala intressenter för att implementera globaliseringen av IANA-funktionerna i en process som är ansvarig och transparent, och på ett sätt som säkrar det öppna internet och som kommer att stödja mänskliga rättigheter."

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend