Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Förnybara energikällor: EU skulle kunna spara 11.5 miljarder € per år, tillkännager industrin

DELA MED SIG:

publicerade

on

IvanpahRunningAEBIOM, EGEC och ESTIF som representerar sektorerna för biomassa, geotermisk respektive solvärme har riktat ett öppet brev till stats- och regeringschefer, inför deras vårmöte i Bryssel.

Den växande osäkerheten kring krisen i Ukraina visar återigen alla gränser för Europas energiberoende. Enligt Eurostat kom omkring en tredjedel av EU:s totala import av råolja (34.5 %) och naturgas (31.5 %) 2010 från Ryssland. EU:s energiberoende bidrog inte bara till att försvaga vårt geopolitiska inflytande på den internationella arenan utan underblåste också det dramatiska BNP-läckaget, där EU hade spenderat 545 miljarder euro eller 4.2 % av sin BNP på att importera fossila bränslen enbart under 2012.

En del av det bränslet (i form av naturgas och eldningsolja) används för uppvärmning av våra hus, våra kontor eller för industriella ändamål. Enbart dessa energitjänster står för hälften av EU:s energibehov. Inom dessa sektorer är dock lättillgängliga förnybara energilösningar, i kombination med energieffektivitetsåtgärder, ett praktiskt och mångsidigt alternativ för att lindra vårt beroende av fossila bränslen. Detta alternativ är också mycket mer miljömässigt konstruktivt och fördelaktigt än att utveckla skiffergas i Europa.

Att uppnå den ytterligare förnybara energiförbrukningen inom uppvärmning och kyla som förutses av medlemsstaterna mellan 2011 och 2020 skulle kunna göra det möjligt för EU att minska sin import av naturgas från tredjeländer med motsvarande 35 Mtoe (miljoner ton oljeekvivalenter) per år från 2020. Med nuvarande importpriser (11.5 USD/MMBtu (Million BTU, eller British Thermal Units) eller 8.4 €/MMBtu), skulle detta spara EU som helhet cirka 11.5 miljarder € per år.

Under de senaste åren har bristen på medvetenhet och politiskt stöd till förnybara energikällor för uppvärmning och kyla endast inneburit en blygsam marknadsutveckling inom sektorn. Men med tanke på den kommande diskussionen vid Europeiska rådet om EU:s klimat- och energipolitik efter 2020 finns det en stor möjlighet att vända denna trend.

Att minska koldioxidutsläppen i vår energisektor bör inte ses som en börda, utan snarare som en möjlighet för Europas industriella renässans. Tydliga löften om förnybar energi för uppvärmning och kylning och energieffektivitet kommer att öka EU:s energioberoende, samtidigt som vi förbättrar vår handelsbalans, skapar en betydande mängd nya lokala jobb och säkerställer stabila och överkomliga energipriser för våra konsumenter och industrier.

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend