Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Kommissionen klargör EU: s regler för kollektivtrafik på järnväg och väg

DELA MED SIG:

publicerade

on

passagerare-ombordstigning-norra-järnvägs-tjänstEuropeiska kommissionen har i dag (21 mars) gett vägledning om EU:s regler för kollektivtrafik på järnväg och väg. Reglerna bestämmer hur offentliga myndigheter över hela Europa kan ingå avtal om tillhandahållande av kollektivtrafiktjänster med järnväg, tunnelbana, spårvagn eller buss, hur dessa kontrakt ska tilldelas och hur de ska kompensera för allmän trafikplikt. Genom att tillhandahålla riktlinjer för viktiga bestämmelser i reglerna ökar kommissionen nu rättssäkerheten för alla aktörer inom kollektivtrafiken.

Kommissionens vice ordförande Siim Kallas, ansvarig för mobilitet och transport, sa: "Kollektivtrafiksektorn behöver tydliga regler för att vara konkurrenskraftig och för att förse oss alla med moderna mobilitetslösningar. Vi har lyssnat mycket noga på var det behövts förtydliganden. Dessa nya riktlinjer ger denna tydlighet och kommer att öka rättssäkerheten för alla kollektivtrafikaktörer i EU.”

Reglerna (förordning (EG) Ingen 1370 / 2007) har stor betydelse för organisationen och finansieringen av kollektivtrafiken i hela EU. En sammanhängande och korrekt tillämpning är nyckeln till framgången för den inre marknaden, som kan erbjuda kostnadseffektiva och högkvalitativa kollektivtrafiktjänster. En väl fungerande kollektivtrafiksektor bidrar också till att lindra trängseln och transporternas påverkan på miljön. Slutligen kommer effektiva kollektivtrafiktjänster att ha en positiv inverkan på ekonomin: kollektivtrafiken står för cirka 1 % av BNP och 1 % av den totala sysselsättningen i Europeiska unionen.

Olika tolkningar av denna förordning hindrar skapandet av en inre marknad för kollektivtrafiken och leder till oönskade marknadssnedvridningar. En extern bedömning av genomförandet av förordningen rekommenderade att kommissionen utfärdar tolkningsvägledning om vissa bestämmelser i förordningen. Företrädare för europeiska sammanslutningar och för medlemsstater bekräftade behovet av riktlinjer för tolkningen av denna komplicerade lagstiftning.

Myndigheter som ansvarar för organisationen av kollektivtrafiken och transportoperatörer kommer att dra nytta av den vägledning som tillhandahålls av Europeiska kommissionen. De behöriga myndigheterna kommer att få större rättssäkerhet när de tillämpar EU:s regler för tilldelning av kontrakt om allmänna tjänster och om system för att kompensera för åtaganden om allmän trafik. Kollektivtrafikoperatörer kommer också att dra nytta av mer rättslig tydlighet, eftersom det kommer att göra det möjligt för dem att bättre organisera sin verksamhet i europeisk skala.

Medlemsstater och europeiska transportorganisationer var fullt delaktiga i processen med att utarbeta tolkningsriktlinjerna.

De riktlinjer som antogs i dag ger klarhet i bland annat:

Annons
  • Definitionen av allmännyttiga skyldigheter;
  • varaktigheten av avtal om offentliga tjänster;
  • socialt skydd för arbetstagare;
  • Villkoren för konkurrenskraftiga och direkta tilldelningar av offentliga tjänstekontrakt;
  • reglerna om kompensation av allmännyttiga skyldigheter;
  • regler för insyn och;
  • övergångsbestämmelser.

Riktlinjerna kommer inte att medföra några kostnader för intressenterna eftersom de inte kommer att skapa nya skyldigheter – och det kan faktiskt inte skapas. De ändrar inte de befintliga reglerna utan syftar till att underlätta genomförandet av förordning 1370/2007.

Mer information

Se även memo Frågor och Svar: Memo / 14 / 204

Tolkningsriktlinjer

Förordning (EG) 1370 / 2007
Följ vicepresident Kallas vidare Twitter

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend