Anslut dig till vårt nätverk!

Företag

Strävar efter konsumentsäkerhet: 10-årsjubileum av Europas snabba varningssystem om farliga produkter

DELA MED SIG:

publicerade

on

rapex-2011I tio år har EU:s snabbinformationssystem (RAPEX) skyddat europeiska konsumenter mot osäkra icke-livsmedelsprodukter. Under 2013 vidtog medlemsländerna totalt 2,364 3.8 åtgärder. Denna siffra indikerar en ökning med 2012 % av varningarna jämfört med 2003 och fortsätter den ökande trenden som har varit uppenbar sedan RAPEX etablerades XNUMX.

"RAPEX visar att Europa är vaksamt och värnar om säkerheten för våra 500 miljoner medborgare. Det är en framgångssaga om samarbete mellan nationella myndigheter och EU-institutioner till förmån för våra medborgare. 10-årsjubileet för RAPEX är ett vittnesbörd om den ständigt ökande betydelse som tillsynsmyndigheter ger till samarbete för att säkerställa en säkrare inre marknad”, säger konsumentkommissionär Neven Mimica.

RAPEX är EU:s snabbvarningssystem mellan medlemsländerna och Europeiska kommissionen om icke-livsmedelsprodukter. Dess roll är att snabbt sprida information om potentiellt farliga produkter och nationella tillsynsåtgärder. Detta leder till att produkter som utgör en fara för konsumenterna identifieras och tidigare tas bort från EU:s marknader.

Sedan starten 2003 har RAPEX haft en fortsatt och stadig expansion när det gäller mottagna varningar och uppföljningsåtgärder som vidtagits som svar på sådana varningar. Från cirka 200 anmälningar 2003 tar RAPEX nu emot och distribuerar mer än 2000 meddelanden på årsbasis.

Vilka produkter utgör risker?

Under 2013 var kläder, textilier och modeartiklar och leksaker (båda 25 %) de två huvudsakliga produktkategorierna för vilka korrigerande åtgärder måste vidtas. Bland de mest frekvent anmälda riskerna som dessa produkter orsakade var kemiska risker, risk för strypning, risk för skada och kvävning.

Kemiska risker finns både i kläder och leksaker (t.ex. krom VI i skor och läderartiklar, ftalater i leksaker). Risken för strypning eller skador på grund av förekomsten av dragsnören och snören var de främsta anledningarna till att kläderna var anmälda. Andra exempel på produkter som förbjöds 2013 inkluderar barnvårdsartiklar (instabila badkar för spädbarn, fallande barnvagnar) och tatueringsfärger som innehåller flera förbjudna kemiska ämnen. Företag bör se till att välkända risker tas i beaktande innan produktionen och om misstag inträffar är det viktigt att de drar tillbaka eller återkallar produkten.

Annons

Var kommer de ifrån?

Kina är ursprungsland nummer ett i varningssystemet. Förra året var 64 % av det totala antalet anmälningar om farliga produkter relaterat till produkter som kommer från Kina.

För att göra kinesiska producenter bättre informerade och medvetna om kraven arbetar EU bilateralt med Kina om informationsutbyte mellan myndigheter och kommunikationsverksamhet. I denna dialog lyfter Europeiska kommissionen också fram relevansen av att öka spårbarheten för de anmälda produkterna. En nyligen genomförd undersökning av en expertgrupp med stöd av EU-kommissionen ger rekommendationer om både hur man kan förbättra spårbarheten och även vad konsumenterna bör vara uppmärksamma på1.

RAPEX 2013 i siffror

2,364 XNUMX totalt antal aviseringar

31 antal deltagande länder (EU28 + Norge, Island och Liechtenstein)

5 mest anmälda produktkategorier under 2013:

25 % Kläder, textilier och modeartiklar;

25% Leksaker;

9 % Elektriska apparater och utrustning;

7 % Motorfordon;

4% Kosmetika

Meddelanden per ursprungsland för den anmälda produkten:

64 % Kina inklusive Hongkong;

15 % EU-28- och EES-länder;

10 % okänt, och ;

11% Övrigt.

Mer information

MEMO / 14 / 214
Länk till RAPEX kommunikationsmaterial
https://twitter.com/EU_Consumer

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend