Anslut dig till vårt nätverk!

Företag

Integritet och konkurrenskraft i big datas tid

DELA MED SIG:

publicerade

on

big-uppgifterThe collection and control of massive amounts of personal data are a source of market power for the biggest players in the global market for internet services, said the European Data Protection Supervisor (EDPS) today. Personal information has become a form of currency to pay for so-called ‘free’ online services and is a valuable intangible asset for an increasing number of companies doing business in the EU. This requires closer interaction between different regulators.

EDPS Peter Hustinx said: “The evolution of big data has exposed gaps in EU competition, consumer protection and data protection policies that do not seem to have kept up with this development. Smarter interaction across these partially overlapping policy areas will support growth and innovation and minimise the potential harm to consumers. The EDPS is pleased to be facilitating discussions between regulators and experts in these fields.”

I sitt preliminära yttrande om integritet och konkurrenskraft i en tid av big data: Samspelet mellan dataskydd, konkurrenslagstiftning och konsumentskydd, som publicerades idag, noterar Europeiska datatillsynsmannen att EU:s regler på dessa politikområden har mycket gemensamt: alla syftar till att främja tillväxt och innovation och att främja enskilda konsumenters välfärd.

Men det finns för närvarande lite dialog mellan beslutsfattare och experter på dessa områden. Sektorer av ekonomin, allt från transporter till hälsa, banker till energi, försöker utnyttja potentialen hos big data, som inkluderar stora mängder personuppgifter.

Det är väsentligt att synergier i tillämpningen av regler som kontrollerar konkurrensbegränsande metoder, fusioner, marknadsföring av så kallade "gratis" onlinetjänster och legitimiteten för databehandling undersöks. Detta kommer att bidra till att upprätthålla konkurrens- och konsumentregler mer effektivt och även stimulera marknaden för integritetsfrämjande tjänster.

I detta syfte kommer datatillsynsmannen att underlätta diskussioner mellan experter och praktiker från EU och USA, inklusive en workshop i Bryssel den 2 juni 2014.

Datatillsynsmannens preliminära yttrande undersöker några av konvergenserna och spänningarna på dessa områden av EU-lagstiftningen mot utvecklingen av big data. I synnerhet noterar han:

Annons
  • Behovet av en mer fullständig förståelse för den massiva tillväxten av tjänster som marknadsförs som gratis men i själva verket kräver betalning i form av personlig information om sina kunder;
  • behovet av en definition av konsumentskada vid tillämpningen av konkurrensreglerna, på marknader där mäktiga aktörer kan vägra tillgång till personlig information och kan tillämpa förvirrande integritetspolicyer, och;
  • hur en närmare dialog mellan tillsynsmyndigheter och experter om regler och policyer inom dataskydd, konkurrens och konsumentskydd skulle kunna bidra till att främja konsumenternas valmöjligheter, mångfald av tjänster som skyddar integriteten och ökad kontroll för konsumenterna över deras personliga information.

Bakgrund

Integritet och dataskydd är de grundläggande rättigheterna i EU. dataskydd är en grundläggande rättighet som skyddas av EU: s lagstiftning och inskriven i artikel 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

More specifically, the rules for data protection in the EU – as well as the duties of the EDPS – are set out in Förordning (EG) nr 45/2001. One of the duties of the EDPS is to advise the European Commission, the European Parliament and the Council on proposals for new legislation and a wide range of other issues that have an impact on data protection. Furthermore, EU institutions and bodies processing personal data presenting specific risks to the rights and freedoms of individuals (‘data subjects’) are subject to prior-checking by the EDPS.

Personal information or data: Any information relating to an identified or identifiable natural (living) person. Examples include names, dates of birth, photographs, video footage, email addresses and telephone numbers. Other details such as IP addresses and communications content – related to or provided by end-users of communications services – are also considered as personal data.

Sekretess: En persons rätt att vara ensam och kontrollerad av information om sig själv. Rätten till privatliv eller privatliv finns i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (artikel 12), den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter (artikel 8) och den europeiska stadgan om de grundläggande rättigheterna (artikel 7). Stadgan innehåller också en uttrycklig rätt till skydd av personuppgifter (artikel 8).

Processing of personal data: According to Article 2(b) of Regulation (EC) No 45/2001, processing of personal data refers to “any operation or set of operations which is performed upon personal data, whether or not by automatic means, such as collection, recording, organisation, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, blocking, erasure or destruction”. See the ordlista på datatillsynsmannens webbplats.

Stora data: Gigantiska digitala datauppsättningar som innehas av företag, regeringar och andra stora organisationer, som sedan analyseras utförligt med hjälp av datoralgoritmer. Se även Artikel 29-arbetsgruppen Yttrande 03/2013 om ändamålsbegränsning s.35.

Preliminärt yttrande: I stället för att svara på ett specifikt förslag från kommissionen syftar datatillsynsmannens preliminära yttranden till att hjälpa till att informera och stimulera debatt om tillämpningen av EU-regler, som hittills i stort sett utvecklats parallellt, på en snabbt växande sektor av ekonomin. Efterföljande diskussioner kan klargöra behovet av specifika politiska svar, som kan bli föremål för ytterligare ett yttrande.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend