Anslut dig till vårt nätverk!

Anslutning

Omgivningar på vägskäl: Bedömning av år utmaningar

DELA MED SIG:

publicerade

on

ENPEU:s årliga rapport om genomförandet av dess europeiska grannskapspolitik (ENP) visar en blandad bild. Även om 2013 har varit ett år av kriser hos några av dess partner, vilket speglar politisk instabilitet och svåra socioekonomiska förhållanden, har EU fortsatt att stödja ansträngningar för att förbättra demokratiskt styre, bygga säkerhet och stödja hållbar och inkluderande utveckling. Avgörande politiska och ekonomiska reformer genomfördes i flera länder i grannskapet, medan demokratiska reformer och ekonomisk återhämtning som uppnåtts under tidigare år i andra länder hotades av nationella och regionala säkerhetsutmaningar.

EU fortsatte att engagera sig med sina partner

Den europeiska grannskapspolitiken, med alla dess politiska instrument, förblir den ram inom vilken EU arbetar med sina partner för att etablera demokrati, stärka hållbar och inkluderande ekonomisk utveckling och bygga säkerhet.

Det årliga ENP-paketet som presenterades av EU:s höge representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik/kommissionens vice ordförande Catherine Ashton och kommissionären för utvidgningen och grannskapspolitiken Štefan Füle, understryker att framgången för politiken är beroende av regeringarnas förmåga och åtaganden att reformera.

"Engagemang med våra grannar är en absolut prioritet för EU. Den europeiska grannskapspolitiken gör det möjligt för oss att svara på de utmaningar som våra partner står inför samtidigt som vi skyddar EU:s intressen. Det syftar till att förebygga och lösa konflikter och det ger incitament för våra grannar att gå mot politiska och ekonomiska reformer”, sa Ashton vid publiceringen av paketet.

Rapporter visar att de utmaningar som partnerländerna står inför blir mer och mer mångsidiga. Detta kräver att politiken bättre svarar mot de nuvarande förväntningarna och behoven hos varje partner och samtidigt erbjuder en vision för deras ekonomiska integration och politiska associering med EU på lång sikt.

Kommissionär Füle tillade: "Händelser under de senaste månaderna har visat att vårt grannskap förblir en region där EU måste fokusera sin uppmärksamhet och sina resurser. Populära strävanden efter ett bättre liv och att åtnjuta grundläggande mänskliga rättigheter och grundläggande friheter är fortfarande starka. Och även om reformvilja inte kan påtvingas utifrån, har EU ett särskilt ansvar att stödja de partner som är engagerade i den svåra och krävande vägen för övergången till demokrati och mer inkluderande samhällen." Genom att engagera sig direkt med människor, öppna resor och studier möjligheter för medborgarna och främja nätverksbyggande mellan samhällen (företag, forskning, universitet, konst, kultur, etc.), förutom att stödja civilsamhället, kan EU:s politik fungera som en katalysator i denna process."

Annons

Framsteg i genomförandet av reformåtaganden "ojämna"

När man tittar söderut, i Tunisien, gick den demokratiska övergången framåt tack vare en inkluderande dialog och trots stora säkerhetshot. Antagandet av en ny konstitution i januari 2014 var ett stort demokratiskt steg. I Marocko var framstegen i genomförandet av åtaganden som inskrivits i konstitutionsreformen 2011 långsamma, även om reformerna av migrationspolitiken och militär rättvisa var positiva steg. I Egypten fortsätter oron för politisk polarisering, mötesfrihet och pressfrihet. Libyen står inför allvarliga och förvärrade säkerhetsutmaningar, vilket förhindrar nationell försoning och politisk stabilisering. Libanon och Jordanien kämpar med effekterna av det syriska inbördeskriget på deras politiska, ekonomiska och sociala system, vilket allvarligt äventyrar deras förmåga att genomföra politiska och strukturella reformer. Israeler och palestinier återupptog fredsförhandlingar men står fortfarande inför allvarliga hinder.

I de östra ENP-länderna såg Ukraina en betydande förändring – utlöst av massiva civila protester (så kallade Euromaidan) till stöd för politisk associering och ekonomisk integration med EU. EU är redo att stödja Ukraina i dess strävan efter en demokratisk och välmående framtid. Faktum är att kommissionen den 5 mars 2014 tillkännagav ett åtgärdspaket, inklusive 11 miljarder euro i ekonomiskt stöd under många år. Den 21 mars 2014 undertecknades det politiska kapitlet i associeringsavtalet mellan EU och Ukraina i Bryssel. Moldavien och Georgien gjorde framsteg i politiska och rättsliga reformer och reformer för att förbereda genomförandet av associeringsavtalen. Valet i Georgien hösten 2013 markerade dess andra demokratiska maktövergång. Armenien fortsatte med de demokratiska reformerna men beslutade att skjuta upp förberedelserna för ingåendet av ett associeringsavtal inklusive ett djupt och omfattande frihandelsområde (DCFTA) och att inte parafera det. Azerbajdzjan fortsatte att ta lätt på uppmaningar om att förbättra respekten för grundläggande fri- och rättigheter. Vitryssland gjorde inga framsteg i politiska reformer.

Det gjordes viktiga framsteg när det gäller rörlighet och migration med de flesta av de östliga partnerländerna och ett första rörlighetspartnerskap med en sydlig partner undertecknades med Marocko i juni 2013 och ett andra med Tunisien i början av mars 2014.

Som en del av sitt partnerskap med samhället i ENP-länderna stärkte EU engagemanget i och stödet till det civila samhället som fortsatte att spela en viktig roll.

Biståndet till ENP-partnerna nådde den högsta årliga nivån under hela sjuårsperioden 2013, med 2.65 miljarder euro. Efter två års förhandlingar enades man i december om finansieringsramen för 2014–2020 och de relevanta instrumenten, inklusive det nya europeiska grannskapsinstrumentet (ENI). Trots finanskrisen är finansieringsnivån säkrad för grannskapet 15.4 miljarder euro, vilket bekräftar EU:s engagemang och den prioritering som ges till grannskapet.

Mer information

Kommissionär Štefan Füles webbplats
Den höga representanten Catherine Ashtons webbplats
Europeiska kommissionen: Europeisk grannskapspolitik
För det gemensamma meddelandet, se utrikestjänstens webbplats

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend