Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Kommissionen uppmanar återigen tyska regleringsmyndigheten till lägre mobila samtalspriser

DELA MED SIG:

publicerade

on

945a467381fdf4d04ef64b5b1d801bffEuropeiska kommissionen har begärt den tyska telekommunikationsregulatorn (BNetzA) att ändra eller dra tillbaka sina planer som skulle resultera i mobila termineringspriser (MTR) betalade till Sipgate Wireless, en ny operatör på den tyska marknaden, mer än 80% högre än i de flesta andra medlemsstater. Rekommendationen som kommissionen har utfärdat idag överensstämmer med en tidigare utredning av tyska mobiltermineringspriser (se IP / 13 / 612), där kommissionen redan kritiserade BNetzAs regleringsstrategi för hela mobilsektorn.

Termineringspriser är de priser telekommunikationsnätet debiterar varandra för att leverera samtal mellan nätverk, och varje operatör har marknadsstyrka över tillgång till kunder i sitt eget nät. Dessa kostnader ingår i slutändan i samtalspriser som betalas av konsumenter och företag.

EU-kommissionens vice ordförande Neelie Kroes sa: "De allra flesta av EU:s medlemsländer tillämpar uppsägningspriser som är fördelaktiga för konsumenter och konkurrens. Jag insisterar på att Tyskland följer telekomregleringen och följer samma tillvägagångssätt som andra tillsynsmyndigheter. Det är inte acceptabelt att en tillsynsmyndighet fortsätter att hämma den inre telekommarknadens funktion”.

BNetzA kunde inte motivera behovet av specialbehandling

De föreslagna taxorna överensstämmer inte med principerna och målen för EU:s telekomregler, som kräver att medlemsländerna främjar konkurrensen och konsumenternas intressen i EU, samt utvecklingen av den inre marknaden. Kommissionens begäran följer på en tre månader lång utredning, under vilken BEREC, organet för europeiska telekomtillsynsmyndigheter, återigen uttryckte sitt stöd för kommissionens ståndpunkt. Den tyska tillsynsmyndigheten misslyckades med att ge övertygande skäl under utredningen, som började i november förra året (seIP / 13 / 180), varför det bör beviljas särskild behandling och undantas från att följa metoden för beräkning av MTR: er som anges i EU: s telekommunikationsregler (se IP / 09 / 710 och MEMO / 09 / 222).

EG-rekommendation: dra tillbaka eller ändra förslag

Den rekommendation som riktas till den tyska tillsynsmyndigheten kräver att den antingen drar tillbaka sina förslag eller ändrar dem för att anpassa dem till det tillvägagångssätt som kommissionen rekommenderar. Om BNetzA fortsätter sitt tillvägagångssätt och inte följer kommissionens rekommendation, kommer kommissionen att vidta lämpliga rättsliga åtgärder. Detta är fjärde gången som kommissionen har utfärdat en rekommendation enligt artikel 7a i telekomdirektivet där man uppmanar BNetzA att ändra sitt synsätt på termineringspriser i Tyskland (MEMO / 10 / 226).

Annons

Bakgrund

EU: s telekommunikationsregler kräver att medlemsstaterna främjar konkurrens och konsumenternas intressen i EU, liksom utvecklingen av den inre marknaden.

Enligt artikel 7 i ramdirektivet för telekommunikation ska nationella telekommunikationsmyndigheter anmäla kommissionen, organet för europeiska tillsynsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och telekomregulatorer i andra EU-länder, av de åtgärder de planerar att införa för att lösa marknadsproblem.

Om kommissionen har oro över förslagenas förenlighet med EU-lagstiftningen, kan den öppna en djupgående eller så kallad fas II-utredning under behörigheten i artiklarna 7a i ramdirektivet. Det har sedan tre månader att diskutera med den berörda tillsynsmyndigheten, i nära samarbete med BEREC, hur man ändrar sitt förslag för att göra det förenligt med EU-lagstiftningen. Om det i slutet av denna utredning kvarstår skillnader i lagstiftningsstrategierna hos nationella tillsynsmyndigheter för rättsmedel kan kommissionen anta ytterligare harmoniseringsåtgärder i form av rekommendationer, i vilka kommissionen kan kräva att den nationella tillsynsmyndigheten i fråga ändrar eller drar tillbaka sin föreslagen åtgärd.

Mer information

Kommissionens brev skickat till den tyska tillsynsmyndigheten
Om förfarandet för artikel 7
 EU-rekommendation om termineringskurser
hashtaggar: #Connectedcontinent#telecoms
Digital Agenda-webbplats

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend