Anslut dig till vårt nätverk!

Aviation / flygbolag

Det gemensamma europeiska luftrummet: Kommissionen uppmanar Tyskland, Belgien, Frankrike, Nederländerna och Luxemburg för att göra avgörande steg mot gemensamt luftrum

DELA MED SIG:

publicerade

on

ångaIdag (16 april) har kommissionen formellt bett Tyskland, Belgien, Frankrike, Nederländerna och Luxemburg att förbättra deras funktionella luftrumsblock (FAB), ett gemensamt luftrum som är arrangerat kring trafikflöden snarare än statsgränser. FAB är ett avgörande steg mot ett effektivare, billigare och mindre förorenande flygsystem i Europa.

Commission Vice-President Siim Kallas, responsible for transport, said: “We have to finally overcome national borders in the European airspace. FABs are a necessary, vital component of the Single European Sky. Right now these common airspaces exist only on paper; they are formally established but not yet functional. I urge member states to step up their ambitions and push forward the implementation of the Single Sky.”

Alla medlemsländer bör ha implementerat sina FAB:s senast den 4 december 2012 enligt Förordning (EG) nr 550 / 2004. The FAB between Germany, Belgium, France, the Netherlands, Luxembourg and Switzerland (FABEC) has been formally established through a State Agreement which came into force on 1 June 2013. However, progress on reorganisation of all the airspace involved has been slow, which causes delays, the consumption of more fuel and therefore more GHG emissions. Progress in the cost-effectiveness of air navigation services has been equally insufficient, which results in more money charged to airlines. Consequently, further work is required to ensure the optimization of the air navigation services and the use of airspace, regardless of national borders. Today’s letters of formal notice ask those member states to implement this further work.

The lack of progress on FABs is holding back the implementation of the EU’s Single European Sky to a significant degree, which in turn generates inefficiencies in the entire European Air Traffic Management in the range of some 30 to 40 % of total air navigation costs and charges levied in Europe. This represents a loss of some €5 billion annually. Additionally, planned safety enhancements in the Single European Sky have suffered a negative impact.

Bakgrund

Enligt lagstiftningen om det gemensamma europeiska luftrummet bör nationella flygledningsorganisationer samarbeta i nio regionala luftrumsblock (Functional Airspace Blocks) för att öka effektiviteten, minska kostnaderna och minska utsläppen. Uppbyggnaden av dessa gemensamma luftrumsblock är arrangerad kring trafikflöden snarare än statsgränser, vilket leder till prestandaförbättringar.

Systemet med FAB är en hörnsten mot ett enda luftrum som minskar fragmenteringen längs nationella gränser inom flygledningstjänsten. Fördelarna med en korrekt uppsättning av FAB är följande:

Annons
  • Högre säkerhetsstandarder: Genom att göra det möjligt för flygplan att flyga utan att hantera gränsövergångar, kommer FAB att ta bort risken för gränsinblandning och nationella inkonsekvenser i säkerhetsrutiner.
  • Minskade kostnader och bränsleförbrukning: Genom att göra det möjligt för flygplan att flyga rakare linjer på bättre höjder förväntas FAB:er spara bränsle och minska förseningar. Detta kommer i sin tur att förbättra den service som levereras till passagerare, ge miljövinster både när det gäller buller och utsläpp och minska kostnaderna för att flyga, med miljarder euro årligen.

These benefits mean that FABs are absolutely essential to the success of the EU’s Single European Sky and an important component of the single market, which allows citizens to freely travel, live and work anywhere in the EU.

Enligt artikel 9a i förordning (EG) nr 550/2004 ska alla EU-medlemsstater senast den 2 december 25 genomföra funktionella luftrum enligt definitionen i artikel 549 i förordning (EG) nr 2004/4 till fullo, med en lagstadgad skyldighet att möjliggöra optimal användning av luftrummet i kapacitet och flygeffektivitet för att tillhandahålla optimerade flygnavigeringstjänster såväl som EU.

Nästa steg

FABEC är det första FAB där medlemsländerna får formella underrättelser från kommissionen av dessa skäl. Andra FAB är dock inte helt förenliga med förordning (EG) nr 550/2004 (DANUBE, BLUEMED, FABCE, SOUTHWEST, UK-IRELAND, BALTIC) och aktivt övervägande pågår för formella underrättelser om dessa FAB under de kommande månaderna.

Efter offentliggörandet av formella underrättelser har medlemsstaterna två månader på sig att reagera och skicka sina synpunkter. På denna grundval får Europeiska kommissionen eller inte får avge ett motiverat yttrande i enlighet med artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Mer information

Om besluten om överträdelsepaketet i april, se MEMO / 14 / 293
Om det allmänna överträdelseförfarandet, se MEMO / 12 / 12
Mer information om överträdelseförfaranden
Följ vice ordförande Kallas på Twitter

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend