Anslut dig till vårt nätverk!

Sysselsättning

Frågor och svar: Utstationering av arbetare

DELA MED SIG:

publicerade

on

20140409PHT43037_originalArbetstagare som tillfälligt utstationerats utomlands kommer att få mer skydd enligt ett lagförslag som informellt godkänts av parlamentets och rådets förhandlare. Parlamentets förhandlare stärkte utkastet för att förtydliga reglerna för företag, genom att särskilja äkta utstationering från försök att kringgå lagen, men gav också EU:s medlemsländer viss flexibilitet i att genomföra inspektioner.

Noten beskriver de nya reglerna som syftar till att förbättra efterlevnaden av 1996 års direktiv om arbetsvillkoren för arbetstagare som utstationeras från ett EU-land till ett annat för att tillhandahålla tjänster under en begränsad period.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend