Anslut dig till vårt nätverk!

Regionkommittén (ReK)

Stadgan för flernivåstyre i Europa öppnar för undertecknande

DELA MED SIG:

publicerade

on

kommitté_av_regionerOn the occasion of Europe Day on 9 May, the EU’s Committee of the Regions (CoR) is calling all local and regional authorities to sign up to the ‘Charter for Multilevel Governance in Europe’.

With the European elections on 23-25 May, the CoR urges all levels of government to use “multilevel governance” as a guiding principle in policy design, helping to learn from each other, share best practices and further develop participatory democracy. The Charter is available online and is open for electronic signature by städer och regioner här.

Vad är stadgan för flernivåstyrning?   

Adopted by the CoR on 3 April 214 and supported by the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe, the Charter is a political manifesto from European cities and regions inviting all public authorities to make “multilevel governance” a reality in day-to-day policy-making and delivery. This primarily involves working in partnership between the different levels of government (local, regional, national and European) and applying a set of principles that should guide efficient policy-making, such as participation, cooperation, openness, transparency, inclusiveness and policy coherence, all of which are essential conditions to guarantee the success of public policies in the interest of the citizens.

CoR President Ramón Luis Valcárcel said: “On Europe Day, two weeks ahead of the European elections, the launch of the signatory campaign on the Charter for Multilevel Governance by the CoR marks the strong will of regional and local authorities all across Europe to become fully-fledged partners in EU policy making. Only by acting together can responsible actors at all levels of governance close the ‘delivery gap’ ensuring the EU meets its objectives on sustainable growth, quality jobs creation and territorial cohesion.”

Although not legally binding, the Charter will commit its signatories to use multilevel governance in the management of public policies, to launch projects in partnership with both the public and private sectors, to further develop territorial cooperation and to modernize their administration. This is all part of the CoRs’ commitment to ensuring a good application of “subsidiarity”, which places decisions at the most effective level and as close to citizens as possible.

Vem kan skriva under?      

Annons

Undertecknandet av stadgan är öppen för alla Europeiska unionens lokala och regionala myndigheter, dvs. stad, län, distrikt, storstadsområde, provins, region etc. Europeiska och nationella sammanslutningar av lokala och regionala myndigheter, samt lokala och regionala myndighetsnätverk, uppmanas också att ge sitt formella stöd. Politiker på alla styrelsenivåer kan ge sitt stöd genom att underteckna stadgan.

För vilka ändamål?   

Genom att ansluta sig till stadgan kommer undertecknarna att sträva efter att använda flernivåstyre för att

* Främja ett europeiskt tänkesätt i sin region/stad genom att samarbeta med politiska och administrativa organ från lokal till europeisk nivå, och vice versa;
* Främja gränsöverskridande samarbete med andra regioner/städer och samtidigt övervinna administrativa hinder och geografiska gränser;
*modernisera sin administration, dra full nytta av digitala och innovativa lösningar, öka insynen och öppenheten, samtidigt som de erbjuder offentliga tjänster av hög kvalitet som är lättillgängliga för medborgarna, och;
*främja medborgarnas och det civila samhällets deltagande i beslutsprocessen, och därmed vidareutveckla deltagardemokratin.

Vilka är fördelarna? 

Adhesion will allow signatories’ initiatives, taken in accordance to the Charter, to gain more visibility. Such initiatives will be highlighted on the website of the Charter and at high-level events organized for local and regional authorities, Member States and European institutions.

Charterwebbplatsen och evenemangen kommer att fungera som plattformar för utbyte till:

* Identifiera god praxis och innovativa projekt som lanserats av andra undertecknare;
*söka efter potentiella partners innan gemensamma initiativ lanseras, och;
* förbereda och övervaka EU:s politik på lokal och regional nivå, men också tillsammans med de europeiska institutionerna.

Hur går jag med?  

För att underteckna eller stödja stadgan måste lokala och regionala myndigheter och deras nätverk/föreningar fylla i ett kort onlineformulär finns här .

Bakgrund 

Med sin vitbok om flernivåstyre från 2009 inledde ReK ett offentligt samråd för att utarbeta stadgan för att inkludera en gemensam och delad förståelse av EU:s styrelseformer i Europeiska unionens kärnvärden. ReK förnyade sedan detta åtagande i en rapport om Building a European culture of multilevel governance: follow-up to the Committee of the Regions’ White Paper. Sedan dess har ReK aktivt utvecklat en metod för att övervaka EU-institutionernas användning av flernivåstyre, utarbetar regelbundet en resultattavla i frågan och arbetar med att sammanställa goda flernivåstyresmetoder i samarbete med Europeiska kommissionen.

Flernivåstyrning erkänns som en vägledande princip i de nya EU-reglerna för förvaltningen av struktur- och investeringsfonderna 2014-2020.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend