Anslut dig till vårt nätverk!

Konferensen för perifera kustregioner i Europa (CPMR)

CPMR reagerar på kommunikation om styrning av makroregionala strategier

DELA MED SIG:

publicerade

on

Färja_föroreningar1Efter offentliggörandet av EG Rapport När det gäller styrningen av makroregionala strategier har Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) – den enda makroregionalt baserade organisationen – uttryckt sin tillfredsställelse med rapporten, särskilt när det gäller förslaget att dra nytta av befintliga regionala organisationer, liksom fallet med CPMR:s geografiska kommissioner som samlar de regioner som gränsar till Europas största havsbassänger. På samma sätt stöder CPMR behovet av att gemensamt ta itu med makroregionala strategier och de som rör havsområdena. I detta avseende ber CPMR kommissionen att säkerställa bättre samordning av de åtgärder som leds av dess olika generaldirektorat för att bättre anpassa dessa strategier till befintlig sektoriell finansiering från EU.

"Den regionala regeringarnas pådrivande roll borde lyftas fram mer i genomförandet av makroregionala strategier eller havsområdesstrategier, eftersom regionala politiker är nära inställda på oro för medborgarna som bor i dessa territorier", säger CPMR och Region Skånes råd. SE) Ordförande Annika Annerby Jansson.

Vidare beklagar CPMR kommissionens statiska vision om styrning baserad på medlemsstaterna, nationella kontaktpunkter och experter, och efterlyser inrättandet av ett flexibelt och anpassningsbart styrningssystem, som involverar politiker, aktörer som arbetar på fältet, och särskilt regionala myndigheter, som är mycket närmare medborgarnas oro. Kommissionen bör ändå behålla en ledande roll när det gäller att stödja lanseringen av dessa strategier för att säkerställa att de har ett mervärde för EU.

Som ett bidrag till den pågående reflektionen inom Europeiska kommissionen och för att på nytt bekräfta vikten av frågan om styrning, antog CPMR:s politiska byrå en politisk ståndpunkt om "Makroregionala strategier och havsområdesstrategier – Förbereda den europeiska integrationens framtid".

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend