Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Åsikt: En ny början?

DELA MED SIG:

publicerade

on

URLDen sociala plattformen välkomnar erkännandet av att social utslagning, fattigdom, arbetslöshet och ojämlikheter måste hanteras i den strategiska agenda som godkändes den 27 juni av Europeiska rådet. Vi är dock försiktiga med hur denna strategiska agenda kommer att omsättas till konkret EU-politik under de kommande åren för att säkerställa en ombalansering av ekonomisk politik och socialpolitik.

"Vi är glada över att se införandet av vissa sociala frågor inom de fem prioriteringarna i denna strategiska agenda, men det är inte tillräckligt. Med valet av ett nytt parlament och öppnandet av en ny lagstiftningscykel är det nu dags för våra ledare att sätta sina ord i handlingar och åtaganden. EU måste införa konkreta handlingsplaner för att ta itu med det sociala underskottet och för att säkerställa välbefinnandet för människor som bor på dess territorium”, sa Social Platforms ordförande Heather Roy.

De fem nyckelprioriteringarna i den strategiska agendan som skisserades den 27 juni erkänner det sociala underskottet i EU idag, inklusive höga nivåer av arbetslöshet, fattigdom och social utslagning och ojämlikhet. Ändå är de prioriteringar som anges för att hantera detta underskott öppna för tolkning. Därför uppmanar den sociala plattformen EU och medlemsländerna att åtminstone:

  • Se till att när åtgärder vidtas för att stärka ekonomin med fler jobbskapande är dessa hållbara och av hög kvalitet.
  • Använd en social investeringsstrategi när du organiserar sociala trygghetssystem för att vara effektiva och anpassade för framtiden, för att bekämpa ojämlikheter samt fattigdom och social utslagning.
  • Utveckla en stark social dimension av den ekonomiska och monetära unionen, genom att införa bindande sociala mål, för att stärka EMU som en motståndskraftig faktor för inkluderande tillväxt och solidaritet.
  • Se till att en union av frihet, säkerhet och rättvisa skyddar de mänskliga rättigheterna både inom och utanför dess gränser.

Om social plattform

Plattformen för europeiska sociala icke-statliga organisationer (Social Platform) är en allians av representativa europeiska federationer och nätverk av icke-statliga organisationer som är aktiva inom den sociala sektorn, som främjar social rättvisa och deltagande demokrati genom att uttrycka sina medlemsorganisationers oro. Social Platform och dess medlemmar är engagerade i att främja principerna om jämlikhet, solidaritet, icke-diskriminering och främjande och respekt för grundläggande rättigheter för alla, inom Europa och i synnerhet Europeiska unionen.

För mer information besök www.socialplatform.org

 

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend