Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Allt du behöver veta om valet av nästa EU-president

DELA MED SIG:

publicerade

on

20140626PHT50602_originalDet nya parlamentet kommer att inleda sin nästa mandatperiod med val av president, 14 vicepresidenter och fem kvestorer under den första plenarsessionen den 1-3 juli. Ta reda på mer om vad de gör, vilka som är valbara att ställa upp och hur de väljs genom att läsa denna Q&A.

När har de val?
Europaparlamentet väljs för fem år, men mandatperioden för president, vice ordförande, kvestorer och utskottsordförande är två och ett halvt år. Så valen hålls i början av en riksdagsperiod och i mitten av mandatperioden.

Vem kan ställa upp som presidentkandidat?
Alla ledamöter kan ställa upp om de stöds av en politisk grupp eller minst 40 ledamöter.

Hur fungerar presidentvalet?  
Valet sker med sluten omröstning. Ledamöterna markerar sin föredragna kandidat på en valsedel och placerar rösten i en valurna, övervakad av åtta rösträknare som valts bland ledamöterna.

En kandidat som får en absolut majoritet av de avgivna rösterna (50% + 1) väljs. Tomma eller bortskämda valsedlar räknas inte. Om det inte finns någon vinnare efter den första omröstningen kan samma kandidater eller nya kandidater nomineras till en andra omröstning under samma villkor. Detta kan upprepas en tredje gång om det behövs.

Om ingen väljs vid den tredje omröstningen går de två högst poänggivande kandidaterna till en fjärde omröstning, där vinnaren avgörs med enkel majoritet. Om det blir oavgjort utses den äldre kandidaten till vinnare.

Vad gör presidenten?
Presidenten övervakar allt parlamentets arbete, dess styrande organ och plenardebatter. Han eller hon företräder parlamentet i alla rättsliga angelägenheter och yttre förbindelser och i början av varje toppmöte i Europeiska rådet anger Europaparlamentets syn på punkterna på dagordningen.
Presidenten undertecknar också EU:s budget i lag och undertecknar lagstiftning tillsammans med rådets ordförande.

Annons

Hur är det med valet av vicepresidenter?
De 14 vicepresidenterna nomineras på samma sätt som presidenten och väljs genom sluten omröstning efter presidentomröstningen. Alla kandidater finns på ett enda röstbrev. I den första omgången väljs kandidater som får en absolut majoritet av de avgivna rösterna, upp till 14. Om tjänster fortfarande är tomma kommer en andra omröstning att genomföras och sedan en tredje, varefter det räcker med en relativ majoritet.

Om endast 14 kandidater nomineras kommer de att väljas med acklamation och en omröstning hålls för att bestämma prioritetsordningen.

Vad är kvestorer och vad gör de?
De fem kvestorerna är ansvariga för administrativa och ekonomiska frågor som direkt berör parlamentsledamöterna. De väljs på liknande sätt som vicepresidenterna.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend