Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Cepol: Kommissionen föreslår att förbättra utbildningen för EU-poliser

DELA MED SIG:

publicerade

on

322px-CEPOL_logo.svgIdag (16 juli) har Europeiska kommissionen föreslagit att stärka CEPOL:s roll som den europeiska byrån för brottsbekämpande utbildning, genom att tillhandahålla bättre och effektivare verktyg för att tåg EU:s brottsbekämpande tjänstemän.

Under det senaste årtiondet, organiserade brottsliga nätverk har blivit mer komplexa, mångfaldiga och internationellt spridda än någonsin tidigare. Gränsöverskridande brottslighet kan endast motverkas genom gränsöverskridande samarbete, där polis, tull, gränsvakter och andra myndigheter samarbetar. Om inte dessa myndigheter är ordentligt utbildade och om det inte finns tillräckligt ömsesidigt förtroende, kommer ett sådant samarbete inte att vara effektivt. Syftet med förslaget är att garantera att Cepol kan anpassa sin utbildning till denna ständigt föränderliga miljö, genom att tillhandahålla till exempel utbildningsverktyg och initiativ inom områden som bekämpning av cyberbrottslighet, narkotikahandel och människohandel. 

"Utbildning av brottsbekämpande tjänstemän är av avgörande betydelse för operativt samarbete och för att bygga upp ömsesidigt förtroende. Vårt förslag kommer att säkerställa att den nya Cepol är i en position att bättre stödja polis och annan brottsbekämpande personal i deras dagliga uppgifter, hjälpa till att förbättra deras kompetens och bli mer effektiv på fältet." sade Inrikeskommissionär Cecilia Malmström.

I kommissionens förordning föreslås följande:

  • Bredda omfattningen av Cepols mandat så att den kan stödja, utveckla, leverera och samordna lärandeaktiviteter för brottsbekämpande tjänstemän av alla led, såväl som tulltjänstemän och andra myndigheter som hanterar gränsöverskridande brottslighet;

  • fokusera Cepols arbete mer fast på de brott som orsakar mest skada för medborgarna och som behöver gränsöverskridande samarbete mest (i linje med prioriteringar för operativt brottsbekämpande samarbete som överenskommits på EU-nivå);

  • uppdatera och förtydliga CEPOL:s mål, att uppmuntra utvecklingen av regionalt och bilateralt samarbete mellan medlemsländerna, och;

    Annons
  • uppdraget till Cepol att utveckla och regelbundet uppdatera lärandeverktyg och metoder för att stärka kompetensen hos brottsbekämpande tjänstemän i ett livslångt lärandeperspektiv.

Förslaget ligger i linje med det beslut som nyligen fattades av Europaparlamentet och rådet att flytta Cepol till Budapest. Bramshill-anläggningen i Storbritannien - där CEPOL för närvarande ligger - kommer att stängas i september 2014.

När den har antagits av Europaparlamentet och rådet kommer den nya förordningen att upphäva och ersätta rådets beslut 2005/681/RIF som inrättade Cepol som en EU-byrå.

Förenade kungariket och Irland får delta i antagandet och tillämpningen av den föreslagna förordningen genom att skriftligen meddela rådet att de önskar göra det (inom tre månader efter det att den föreslagna förordningen har lagts fram för rådet). Danmark deltar inte i åtgärder enligt avdelning V i del tre i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), såsom den föreslagna förordningen.

Mer information

Provision  förslag
Cecilia Malmström webbplats

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend