Anslut dig till vårt nätverk!

Utvecklingsländer

EU: s samarbete med Latinamerika

DELA MED SIG:

publicerade

on

slide1The EU has more than 18 years’ experience of regional co-operation in Latin America. Between 2007- 2013 the EU provided €556 million for regional funds, spent in the areas of social cohesion, water management, socio-economic development, higher education and information society, amongst others.

Vid EUROsociAL-konferensen i Bryssel den 24-25 mars tillkännagav utvecklingskommissionär Andris Piebalgs ett nytt EU-stöd på minst 2.4 miljarder euro till Latinamerika för åren 2014 till 2020, som är en del av instrumentet för utvecklingssamarbete (DCI). . Detta ska spenderas på områdena säkerhet, god förvaltning, ansvarsskyldighet och social rättvisa, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, miljömässig hållbarhet, motståndskraft och klimatförändringar och Erasmus+.

18 länder (Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela) omfattas av DCI och berättigar till dessa regionala fonder.

EU-samarbete med Peru och Ecuador

Ecuador

• Med en befolkning på cirka 15.5 miljoner är Ecuador det mest tätbefolkade landet i Sydamerika och klassificeras som ett land med övre medelinkomst.

• Ecuador är den tredje snabbast växande ekonomin i Latinamerika (5.2 % 2012), med den lägsta arbetslösheten (4.86 % 2013) i regionen globalt.

Annons

• Ekonomisk tillväxt i Ecuador har varit inkluderande, vilket direkt har minskat fattigdom och ojämlikhet och ökat medelklassen.

• Mellan 2006 och 2013 sjönk inkomstfattigdomen (med den nationella fattigdomsgränsen) från 37.6 % till 25.5 %, medan extrem fattigdom minskade från 16.9 % till 8.6 %.

• Det kvarstår dock betydande utmaningar när det gäller hållbarheten i dessa landvinningar när det gäller att minska fattigdom och ojämlikhet och säkerställa hållbar tillväxt för alla.

• Mer än hälften av den ecuadorianska befolkningen fortsätter att leva i fattigdom eller är sårbara för att återigen hamna under fattigdomsgränsen.

Mellan 2007 och 2013 åtog EU 140.6 miljoner euro till Ecuador:

De viktigaste politikområdena som stöddes var utbildning (75.2 miljoner euro) och ekonomisk tillväxt (65.4 miljoner euro).

Inom utbildningen bidrog EU:s stöd till en avsevärd ökning av tillgången till allmän grundläggande utbildning, och i slutet av 2013 gick mer än 95 % av barnen i skolåldern i skolor.

Peru

• Peru har den femte största befolkningen (29.733 miljoner) i Latinamerika (efter Brasilien, Mexiko, Colombia och Argentina) och det täcker en yta på 1.3 miljoner kvadratmeter. Det klassificeras som ett land med hög medelinkomst.

• De viktigaste sociala indikatorerna för Peru visar positiva framsteg, men avslöjar också en ihållande ojämlikhet. Även om den nationella fattigdomsgraden minskade från 45 % 2006 till 25.8 % 2012, ligger fattigdomsnivån i Andinska landsbygden kvar på 53 %.

• Den peruanska ekonomin är fortfarande till stor del baserad på utvinning och export av råvaror, främst mineraler och gas. Detta gör inte bara landet strukturellt sårbart för externa efterfrågan och utbudschocker på globala marknader utan kan också mata missnöje och sociala konflikter.

Mellan 2007 och 2013 åtog EU 135 miljoner euro till Peru:

De huvudsakliga stödområdena var narkotikapolitik och social integration.

In 2013, the European Commission adopted €32.2m of funding in Sector Budget Support to the National anti-Drugs Strategy. The first fixed tranche of €8m will be disbursed during the Commissioner’s visit.

Stöd för social integration har varit ett av huvudmålen för EU:s samarbete med Peru under det senaste decenniet. Skapandet av ett nytt ministerium för social integration och inrättandet av en särskild fond som främjar resultatinriktade program för social integration är goda exempel på dessa insatser från regeringens sida.

Regionala projekt i Peru och Ecuador

  1. ALFA III

ALFA III stöder moderniseringen av högre utbildning i Latinamerika för att främja hållbar och rättvis utveckling i regionen genom att skapa nätverk mellan universitet i regionen.

In this regard, ALFA III contributes to building the EU-Latin American’s Common Higher Education Area, recognised as a strategic element for strengthening bilateral and multilateral relations between the two regions. With a budget of €75m for the period 2007-2013, the programme as financed 51 projects fostering cooperation and networking among nearly 500 universities. More than 18 Higher Education Institutions (HEIs) from Peru participate in the 14 approved projects of ALFA III. In Ecuador, at least 19 Higher Education Institutions take part.

  1. EUROsociAL- Flaggskeppsprogram för social sammanhållning i Latinamerika

EUROsociAL är ett program utformat för att öka den sociala sammanhållningen, som för samman politiska beslutsfattare och högnivåtjänstemän från europeiska och latinamerikanska offentliga förvaltningar för att utveckla och implementera politik för att minska sociala ojämlikheter.

Det totala EU-bidraget uppgår till 70 miljoner euro (30 miljoner euro under den första fasen (2004–2009) och 40 miljoner euro under den andra (2011–2014). Det främjar aktivt samarbete mellan syd och syd i Latinamerika (dvs. kunskap baserad på tidigare samarbete och anpassad till de specifika förhållandena i ett grannland har överförts från ett latinamerikanskt land till ett annat) – utgifterna förväntas överstiga 10 miljoner euro under programmets andra fas.

Några konkreta exempel från Peru och Bolivia inkluderar att hjälpa före detta fångar att återintegreras i samhället, stödja de nationella systemen för professionell kvalifikation och övervaka rättvis tillgång till hälsovård och mediciner.

Fler exempel på regionala samarbetsprojekt finns här..

För mer information:

IP / 14 / 853: EU-kommissionären tillkännager betydande ny finansiering för Peru under besöket

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend