Anslut dig till vårt nätverk!

Utvecklingsländer

EU ska tillhandahålla ny finansiering för att motverka organiserad brottslighet och narkotikahandel

DELA MED SIG:

publicerade

on

27-10-2011 kokainEuropeiska kommissionen kommer att tillhandahålla ytterligare finansiering för flygplatskommunikationsprojektet (AIRCOP) för att störa de illegala nätverk som sprider droger och andra olagliga produkter genom smartare, effektivare, välanslutna och intelligensledda antinarkotiska aktiviteter på deltagande flygplatser. Dess syfte är att stärka detektions-, förbuds- och underrättelsekapaciteten i flera länder i Afrika, Latinamerika och Karibien.

Utvecklingskommissionär Andris Piebalgs sa: "Organiserad brottslighet, narkotikahandel och de skador de medför är ett globalt problem som kräver en stark och samordnad reaktion. Kriminella organisationer svarar på framgången med samordnade brottsbekämpande myndigheters insatser, med nya smugglingsmetoder. Därför är det viktigt att fortsätta våra kollektiva ansträngningar för att motverka narkotikahandel och skydda människor i Europeiska unionen och länder där olagliga produkter produceras och transporteras. "

AIRCOP-programmet har etablerat Joint Airport Interdiction Task Forces (JAITF) i deltagande internationella flygplatser och kopplat dem till internationella brottsbekämpande databaser och kommunikationsnätverk för att främja intelligens och informationsdelning mellan tjänster på nationell och internationell nivå. Detta inkluderar att uppmuntra realtidsöverföring av information när olagliga försändelser fångas upp, såväl som en underrättelseledd strategi för att motverka narkotikahandel. Projektet anordnar även nationella och regionala utbildningar samt gemensamma verksamheter.

Hittills har, tack vare AIRCOP-projektet, mer än 355 kg kokain beslagtagits, liksom 127 kg metamfetamin, 1120 kg cannabis, cirka 4 kg heroin, cirka 1400 kg förfalskade droger och 450 kg elfenben; 112 personer greps.

Handel med narkotika är en av de största inkomstkällorna för organiserad brottslighet. Det är inte bara ett hot mot folkhälsan, utan det utgör också ett allvarligt hot mot fred och stabilitet, undergräver ekonomisk och social utveckling och bidrar till kriminalitet och otrygghet.

Längs den så kallade kokainvägen, från länderna i Anderna genom transitländerna i Centralamerika, Karibien, Väst-, Syd- och Nordafrika, till Europa, matar narkotikahandeln in i och stöder organiserad brottslighet i alla dess aspekter; förvärrar extremt våld, instabilitet och den kroniska försvagningen av statliga institutioner.

AIRCOP-projektet lanserades 2010 och hittills har Europeiska kommissionen bidragit med nästan 8 miljoner euro. Den nyligen aviserade finansieringen på 3 miljoner euro är för den tredje fasen av projektet, som kommer att pågå till slutet av 2016.

Annons

Programmet genomförs av United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), World Customs Organization (WCO) och International Criminal Police Organization (INTERPOL).

Länderna som för närvarande deltar är:

  • Afrika: Benin, Kamerun, Kap Verde, Ghana, Elfenbenskusten, Gambia, Mali, Niger, Nigeria, Togo och Senegal

  • Latinamerika och Karibien: Dominikanska republiken och Panama

Bakgrund

Sedan 2009, inom ramen för instrumentet att bidra till stabilitet och fred (IcSP; tidigare känt som instrumentet för stabilitet), har Europeiska unionen åtagit sig nästan 35 miljoner euro över 38 länder längs kokainvägen genom flaggskeppet Cocaine Route Programme i ansträngningar att bekämpa både organiserad brottslighet och narkotikahandel.

Kokainvägsprogrammet var det första i sitt slag som tänkte strategiskt på flödet av narkotikahandel och att ge stöd, teknisk rådgivning, bygga kapacitet och uppmuntra samordning mellan staterna längs hela vägen.

Kokainvägsprogrammet är i centrum för EU:s externa, säkerhets- och utvecklingsstrategier. Genom att stödja partnerländernas kapacitet genomför den verksamhet inom tre huvudområden, särskilt avlyssning av olagliga flöden av narkotika, bekämpning av penningtvätt och förbättrat informationsutbyte. Den tar därför heltäckande upp de mångfacetterade utmaningar som den organiserade brottsligheten och narkotikahandeln utgör genom ett antal kompletterande projekt.

Värdefulla resultat för att hindra olagliga flöden har uppnåtts även under andra delar av Kokainvägsprogrammet, såsom AMERIPOL-EU-projektet.

AMERIPOL-EU, som arbetar med att stärka kapaciteten för brottsbekämpning och rättsligt samarbete för att ta itu med transnationella nätverk för organiserad brottslighet, genom att även stödja AMERIPOL Police Community i Latinamerika, har visat imponerande resultat sedan det startade 2010. Till exempel har samarbetet mellan brottsbekämpande myndigheter i Ecuador och Colombia under projektets regi bidrog till beslaget av 11 ton koka 2012. En annan AMERIPOL-EU-operation som involverade Venezuela, Spanien, Brasilien och Argentina ledde till 13 arresteringar under 2013 och beslagtagande av 11 lyxbilar , sex yachter och kontanter relaterade till narkotikahandel.

Mer information

Utvecklingskommissionär Andris Piebalgs webbplats
Webbplats för GD Utveckling och samarbete - EuropeAid – Instrument som bidrar till stabilitet och fred (tidigare stabilitetsinstrument)

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend