Anslut dig till vårt nätverk!

EU

A7 förlängning: Första finansieringsverksamhet i Tyskland med EU: s projektobligationer

DELA MED SIG:

publicerade

on

11998910Europeiska investeringsbanken (EIB) tillhandahåller en del 170 miljoner för en central sträcka av motorväg A7, som finansieras med hjälp av en projektförbindelse. För det första, EIB is tillhandahålla a underordnad finansiering delkvoten (Projekt Bond Kredit Förbättring, (PBCE)) under dess Project Bond Initiative, som har förbättrats avsevärt riskprofilen för cbundet kapital marknad investerare i projektet. Tillsammans med institutionella investerareEIB investerar också in butgivna av entreprenörer.

Detta ärdet första projektet ska genomföras under det europeiska Project Bond Iinitiativ in Tyskland.

EIB:s vicepresident Wilhelm Molterer sa att ingåendet av finansieringsavtalet skickade en viktig signal till framför allt privata investerare: "För att göra Europas infrastruktur konkurrenskraftig krävs investeringar i en omfattning som inte kan genomföras enbart av den offentliga sektorn. Det upprepade framgångsrika genomförandet av principen om offentlig-privata partnerskap i motorvägsbyggande (A-modell) i Tyskland garanterar en konkurrenskraftig integration av byggbranschen och finansieringsbanker. Genom att optimera finansieringskostnaderna har EIB alltid spelat en viktig roll i OPS-projekt. A7 är dock unik i detta avseende d projektföretag Kan finansiera sig själv direkt on kapitalmarknaderna med stödet av EU Project Bond Initiative, som gynnar centraliserad infrastruktur projekt genom att förbättra betyget av projektbolag. Institutionella investerare som letar efter långsiktigt, pålitlig och attraktiv investeringsmöjligheter också fördel. "

Denna finansieringsverksamhet avser huvudvägsförbindelsen mellan Danmark och Tyskland. Som en del av den transeuropeiska road nätverk(TEN-T) A7 isen nyckelkomponent i Europas transportnät. Detta är en av de pilotprojekt för kreditförbättring under EU:s 2020 Projektobligation Initiativ. Detta vanliga Instrumentet av EIB och Europeiska kommissionen syftade till att underlätta kapital marknadsfinansiering via projektobligationer kan bara vara används som stöd of TÄLT, TEN-E(energi) or ICT bredband projekt.

Smakämnen projektet kommer att genomföras som en offentlig-privat partnerskap (PPP) in den tyska transportsektorn. Försjälva byggelementet a specialfordon is skapats. Det fungerarsom huvudentreprenör och Fördelarna från d kreditförbättring instrument. Den offentliga partnern är DEGES (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs-und-bau GmbH), som är projektledare som representerar Förbundsrepubliken Tyskland via förbundsstaterna Hamburg och Schleswig-Holstein. DEGES är också ansvarig för upphandling. Entreprenören är en konsortium ledd av d byggföretag HOCHTIEF.

EIB tillhandahåller ett förlagslån på ca 90 miljoner för projektet, representerarcirka 20 % av volymen av den seniora skulden genom emission av kapital marknadinstrument. EIB ochdEuropeiska kommissionen andel d Riskenoch förmåner av instrumentet på portföljbasis. Den europeiska investeringen Bank is också en av nyckeln investerare in d projektbindning, på samma nivå as annat kapital investerare.

Projektbolaget betalas utifrån infrastrukturens tillgänglighet (”tillgänglighetsmodell”). Avgiften beror därför främst på omfattningen och kvaliteten på den vägsträcka som ställs till förfogande för bilister. Efterlevnad av avtalskraven säkerställer att entreprenören erhåller full tillgänglighetsbetalning enligt överenskommelse; vid bristande efterlevnad görs avdrag.

Annons

Den föreslagna utbyggnaden avser en cirka 65 km lång sträcka mellan Bordesholm-korsningen i Schleswig-Holstein och Hamburg Nordwest-korsningen. Denna sträcka kommer att breddas från fyra till sex filer och över en 500 m lång sträcka till åtta filer. Under byggskedet, som beräknas vara klart senast 2018, kommer trafiken att upprätthållas. Kapacitetsutbyggnad i denna viktiga europeiska korridor (TEN-T korridor 5, Skandinavien-Medelhavet) kommer att underlätta vad som hittills varit en flaskhals i trafiken. Genom att påskynda trafikflödet och förbättra säkerheten längs denna viktiga ekonomiska artär kommer detta projekt att ge ett betydande positivt bidrag till ekonomin. Det snabba genomförandet av projektet som ett OPS kommer att ge ett avgörande bidrag till dess positiva inverkan.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend