Anslut dig till vårt nätverk!

EU

29:e AVS-EU gemensamma parlamentariska församlingen: Specifika problem i Stilla havet under rampljuset

DELA MED SIG:

publicerade

on

28:e AVS-EU gemensamma parlamentariska församlingen i Strasbourg FamiljefotoDe specifika problemen i Stillahavsregionen, såsom klimatförändringar, fiske, sjöfartssäkerhet och regional integration, samt genereringen av skatteintäkter i AVS-länderna, diskuterades av AVS-EU:s gemensamma parlamentariska församling vid dess 29:e session, som avslutades på onsdag (17 juni) i Suva (Fiji).

Försiktigt grönt ljus för EU:s blandningsmekanism för att finansiera handel och investeringar

Församlingen efterlyste finansiering av investeringar och handel, inklusive infrastruktur, i AVS-länderna genom EU:s blandningsmekanism. Den sade i en rapport från dess ekonomiska utvecklings-, finans- och handelskommitté att detta skulle öka den tillgängliga finansieringen för utveckling genom att göra projekt med en högriskprofil eller låg vinstmarginal, såsom Kenya Lake Turkana Wind Power Project, lönsamma. på grund av lägre räntor. Ledamöterna och AVS-ledamöterna betonar dock att för att vara effektiv måste blandningsmekanismen ha transparenta förfaranden för att säkerställa att tilläggsprincipen tillämpas och att mottagarlandets regering är fullt delaktig i varje steg i beslutsprocessen.

Skydda kulturell mångfald och undvik kulturell relativism i mänskliga rättigheter

Fullmäktige uttryckte sin oro, i ett betänkande som utarbetats av det politiska utskottet, att många kulturer försvinner på grund av sin muntliga tradition, i kombination med globaliseringen. Den kräver att kulturella traditioner respekteras och främjas, inte minst för att de skapar en identitet och skyddar samhällen från radikalisering. Församlingen betonar dock att kulturella skillnader inte får missbrukas för att rättfärdiga brott mot gemensamma principer för mänskliga rättigheter, såsom icke-diskriminering.

Kvalitetsutbildning: Tillgänglig för alla

I ett betänkande från utskottet för sociala frågor och miljö pekar församlingen på utbildningens betydelse för förbättring av individers liv och utveckling av AVS-länderna. Det efterlyser högre kvalitet och mer tillgänglig utbildning, med särskild tonvikt på att undanröja könsskillnader. Rapporten lyfter också fram behovet av att stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad genom att se till att eleverna får de färdigheter och kompetenser som behövs och genom att öka tillgången till yrkesutbildning och teknisk utbildning.

Annons

Vanuatu och klimatförändringar

AVS- och EU-medlemmar antog en resolution som uttryckte sin solidaritet med folket i Vanuatu och andra stater i regionen som drabbats av cyklonen Pam i mars. De uppmanar det internationella samfundet att öka sitt stöd och samordna mobiliseringen av resurser för återuppbyggnad av skadad infrastruktur som sanitet, bostäder, skolgång och kommunikationssystem. De säger att AVS- och EU-länderna måste se till att utvecklingsagendan efter 2015 tar hänsyn till behoven hos små utvecklingsöstater i AVS-länderna genom att ta itu med effekterna av klimatförändringar och bygga upp motståndskraft mot naturkatastrofer. Resolutionen lyfter också fram den svåra situationen för miljömigranter och uppmanar det internationella samfundet att identifiera och ta itu med rättsliga luckor i skyddet av dessa migranter.

Upprop till val i Centralafrikanska republiken

Den gemensamma parlamentariska församlingen AVS–EU antog en brådskande resolution om den politiska, humanitära och säkerhetsmässiga situationen i Centralafrikanska republiken. Det krävde fria, rättvisa och öppna val före slutet av 2015 och bad det internationella samfundet att ge valstöd (21 miljoner USD behövs). Den säger att det inte kan finnas någon straffrihet för förövarna av grova kränkningar av mänskliga rättigheter. Församlingen stöder starkt ansträngningarna från religiösa ledare som försöker lösa sekteristiska spänningar.

Uttalanden av medordförande

Medordförandena Louis Michel (ALDE, BE) och Fitz A. Jackson (Jamaica) gjorde två uttalanden: ett om situationen i Burundi och den andra om de senaste självmordsattackerna i tchad och på Boko Haram.

Nästa parlamentariska AVS-EU-församling

Den 30:e parlamentariska församlingen är planerad till slutet av december 2015.

Mer information

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend