#EUexternalborders EU att investera 1 miljarder € i regioner längs de yttre gränserna

eu-border-2015-se-rekord-flöde-migranterEuropeiska kommissionen har antagit en rad gränsöverskridande samarbetsprogram totalt 1 € miljarder stödja social och ekonomisk utveckling i områden på båda sidor av EU: s yttre gränser.

Europeiska kommissionen har antagit en rad gränsöverskridande samarbetsprogram på totalt € 1bn, stödja social och ekonomisk utveckling i områden på båda sidor av EU: s yttre gränser.

"Gränsöverskridande samarbete spelar en viktig roll för att undvika att skapa nya skiljelinjer. Denna nya finansiering kommer ytterligare att bidra till en mer integrerad och hållbar regional utveckling i angränsande gränsregioner och en mer harmonisk territoriellt samarbete om EU: s yttre gränser ", sade den europeiska grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingar kommissionär Johannes Hahn.

"Jag är mycket glad över att Europeiska regionala utvecklingsfonden kan bidra till att EU och dess grannar närmar sig varandra. Gränsöverskridande samarbetsprogram är konkreta exempel på hur EU arbetar för att hjälpa medborgarna att ta itu med gemensamma utmaningar och därigenom skapa en verklig känsla av solidaritet, samtidigt som de lokala ekonomiernas konkurrenskraft ökar ", säger regionalpolitikskommissionär Corina Creţu.

Denna typ av gränsöverskridande samarbete är en viktig del av EU: s politik gentemot sina grannar. Det kommer att prioritera projekt som stöder hållbar utveckling längs EU: s yttre gränser, vilket minskar skillnaderna i levnadsstandard och ta itu med gemensamma utmaningar inom dessa gränser. För vart och ett av programmen har de deltagande länderna valt upp till fyra prioriteringar, såsom utveckling av SMF, kultur, miljö och klimatförändringar, kampen mot fattigdom, utbildning och forskning, energi, tillgänglighet, gränsförvaltning.

Det nya paketet kommer att finansiera projekt i 27 länder: Armenien, Georgien, Moldavien, Ukraina och Ryssland i öster; Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Palestina, Tunisien; EU: s medlemsstater (Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Rumänien, Sverige) samt Norge och Turkiet. Finansieringen kommer inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och det europeiska grannskapsinstrumentet (ENI). Finansieringsöverenskommelser kommer att slutföras mellan partnerländerna och EU i slutet av 2016. Bidragen kommer att delas ut genom ansökningsomgångar som förväntas att lanseras under 2016 eller början 2017.

Ett exempel:

Genom projektet "Clean river" mellan Rumänien och Ukraina - värt EUR 3.8 Million - ENI gränsöverskridande samarbete kommer att bidra till att bevara det ekologiska värdet av Donau bassängen genom att öka samarbetet inom konstgjorda katastrofer förebyggande.

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kategori: En framsida, EU, Europeiska kommissionen