Anslut dig till vårt nätverk!

EU

#RefugeesCrisis EU godkänner ytterligare 10 miljoner euro för att hjälpa fd jugoslaviska republiken Makedonien att hantera flyktingkrisen

DELA MED SIG:

publicerade

on

flyktingkris_Europa_aDen 15 februari antog Europeiska kommissionen ytterligare ett program på 10 miljoner euro i EU-bistånd för att hjälpa fd jugoslaviska republiken Makedonien att förbättra sina gräns- och migrationssystem i samband med flyktingkrisen. Migration är till sin natur en regional fråga och EU är redo att utöka stödet till andra länder på västra Balkan som står inför liknande utmaningar.

Under 2015 ansökte omkring 1,3 miljoner tredjelandsmedborgare om internationellt skydd i EU, Norge och Schweiz. Majoriteten av dessa asylsökande och migranter anlände via västra Balkan. Huvudvägen går för närvarande från Turkiet till Grekland och vidare genom fd jugoslaviska republiken Makedonien och Serbien.

Migrant-smuggling activities and falsification of documents have increased over the last months, as borders have been reinforced and identification and registration of asylum seekers and migrants remains a challenge for all countries along the route. As a result, several EU Member States and Serbia have deployed their border guards to the country’s southern border to strengthen the country’s border and migration management activities with respect to border checks, border surveillance and registration activities. The support is intended for better border management and not for building fences.

Biståndet kommer att tillhandahållas genom att täcka vissa av fd jugoslaviska republiken Makedoniens driftskostnader i samband med närvaron av gästtjänstemän, samt förse den inhemska gränspolisen med nödvändig utrustning och genom att tillhandahålla tekniskt bistånd, samt kapacitetsuppbyggnad, till inrikesministeriet.

Johannes Hahn, Commissioner for European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations, said: “The refugee crisis has put a particularly high pressure on the countries along the route and Europe must stand united in tackling this situation. This new funding will help the authorities of the former Yugoslav Republic of Macedonia to improve border and migration management, and support their costs relating to the guest officers sent by EU Member States and Serbia to the country’s southern border. This support is complementary to the actions taken to support Greece, including through FRONTEX.”

Med hänsyn till begäran om bistånd från fd jugoslaviska republiken Makedonien och resultaten av kommissionens besök i januari 2016, med tekniskt stöd från EU:s gränsorgan (Frontex), syftar denna särskilda åtgärd till att stödja fd jugoslaviska republiken Makedonien för att förbättra sina gräns- och migrationshanteringsförmåga, inklusive systematiska gränskontroller och gränsövervakning, identifiering och registrering av tredjelandsmedborgare som korsar gränsen på ett regelbundet och irreguljärt sätt, samt bekämpning och förebyggande av migrantsmuggling, människohandel och gränsöverskridande brottslighet med full respekt för rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter. Programmet är öppet för andra länder längs vägen som kan komma att ställas inför liknande utmaningar i framtiden och syftar till att stödja dem i att hantera sina gränser.

 

Annons

 

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend