Anslut dig till vårt nätverk!

Försvar

# Skjutvapen: Ledamöterna för den inre marknaden för att diskutera utkast till regler om vapenkontroll

DELA MED SIG:

publicerade

on

skjutvapenLedamöterna kommer att ge sina synpunkter på hur man bäst kan förhindra att vapen hamnar i händerna på terrorister och hålla reda på gränsöverskridande vapenöverföringar i inledningsdebatten för den inre marknadskommittén om översynen av EU:s skjutvapendirektiv på tisdag klockan 9.00. Oro över den inverkan som förslaget skulle få för sportskyttar, jägare, samlare, museer och andra lagliga aktiviteter är också bland de frågor som ska diskuteras av parlamentsledamöterna.

Ordförande i utskottet för den inre marknaden Vicky Ford (ECR, Storbritannien) kommer att styra lagstiftningen genom parlamentet. Europeiska kommissionen presenterade sitt förslag för utskottet den 7 december, som nu kommer att inleda diskussionerna för att förbereda parlamentets ståndpunkt.

De ämnen som ska tas upp inkluderar:

  • strängare regler för samlare: kommissionen inkluderar dem i tillämpningsområdet för det föreslagna direktivet, och utsätter dem för samma tillstånds-/deklarationskrav som privatpersoner,
  • att förbjuda vissa halvautomatiska skjutvapen, t.ex. de som "liknar" helautomatiska: privatpersoner skulle inte tillåtas hålla dem, även om de har blivit permanent avaktiverade,
  • förslagets sannolika inverkan på sportskyttar, jägare, museer och annan laglig verksamhet,
  • skärpta krav på larm, signalvapen, blankskjutare och repliker: dessa skulle läggas till listan över skjutvapen som måste deklareras till myndigheterna. Kommissionen föreslår också att den ska ges befogenhet att utfärda tekniska specifikationer för att säkerställa att dessa inte kan förvandlas till skjutvapen.
  • förbjuda distansförsäljning (online) av skjutvapen, deras delar och ammunition, annat än av återförsäljare och mäklare,
  • ändra tillståndsvillkoren för att förvärva och inneha ett skjutvapen (t.ex. införa medicinska standardtester för att utfärda eller förnya tillstånd), och
  • nya regler om märkning och spårbarhet av skjutvapen, föra register över inaktiverade vapen och utbyte av information mellan medlemsländer, t.ex. om varje vägran att tillstånd att äga ett skjutvapen som beslutats av en annan nationell myndighet.

Bakgrund

 EU:s skjutvapendirektiv fastställer reglerna enligt vilka privatpersoner kan förvärva och inneha vapen (dvs civilt bruk av skjutvapen), och reglerar även överföringar av skjutvapen till ett annat EU-land.

I den europeiska agendan för säkerhet för 2015–2020 och dess arbetsprogram för 2016 lovade kommissionen att se över den befintliga vapenlagstiftningen 2016 för att förbättra informationsutbytet, förstärka spårbarheten, standardisera märkningen och fastställa gemensamma standarder för att neutralisera skjutvapen.

Mot bakgrund av terrorattackerna i Europa förra året beslutade man att påskynda detta arbete – revideringen av EU:s skjutvapendirektiv lades fram den 18 november 2015 – och presenterade även en handlingsplan för att bekämpa illegal handel med vapen och sprängämnen den 2 december 2015.

Annons

Enligt kommissionen inkluderade de senaste terrorattackerna fall där "skjutvapen olagligt sammansatts med komponenter lagligt köpta via Internet". Flera källor pekar också på möjlig användning av återaktiverade skjutvapen i terrorattackerna 2015.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend