Anslut dig till vårt nätverk!

EU

#Statligt stöd: Kommissionen uppmanar till kommentarer om utkast till bestämmelser för att förenkla genomförandet av oproblematiskt statligt stöd till hamnar och flygplatser

DELA MED SIG:

publicerade

on

kommissionär-VestagerEuropeiska kommissionen uppmanar allmänheten och intressenter att kommentera utkast till bestämmelser som undantar visst investeringsstöd för hamnar och flygplatser från kommissionens tidigare granskning enligt EU:s regler om statligt stöd.

Detta första offentliga samråd om utkast till bestämmelser för att förlänga 2014 års allmänna gruppundantagsförordning (GBER) är öppet till den 30 maj 2016. Kommissionen kommer att ta hänsyn till synpunkter och kommentarer från intressenter och utarbeta ett uppdaterat utkast, som kommer att bli föremål för en andra offentlighet samråd, som för närvarande planeras till hösten i år, innan man beslutar om den slutliga förordningen.

Commissioner Margrethe Vestager, in charge of competition policy, stated: “Ports and airports are key infrastructure for economic growth and regional development. Our proposals aim at facilitating unproblematic public investments in ports and airports that can create jobs, by exempting them from scrutiny under EU state aid rules. I would like to encourage all public authorities, companies and others that would benefit from this simplification of state aid rules to participate in this consultation.”

One of the main objectives of the Commission’s State Aid Modernization (SAM) initiative is to streamline state aid rules and procedures to minimize administrative burdens and make it easier to grant aid that contributes to a more dynamic and competitive Single Market. A key part of SAM was the revision of the GBER, which considerably extended the scope of exemptions from prior notification of state aid granted to companies. Under the revised GBER, member states are able to grant more aid measures and higher amounts without having to notify them to the Commission for prior authorization. This cuts red tape for projects that are unlikely to distort competition and allows for well-defined projects to go ahead as fast as possible. It also allows the Commission to focus its efforts on more distortive types of aid.

Kommissionen avser nu att även inkludera undantag för investeringsstöd till hamnar och flygplatser i gruppundantagsförordningen. Denna utvidgning av tillämpningsområdet tillkännagavs redan i den för närvarande tillämpliga allmänna gruppundantagsförordningen och planerades så snart kommissionen byggt upp tillräcklig erfarenhet av ärenden för att utforma omfattande undantagskriterier. Efter 33 beslut om statligt stöd för hamnar och 54 beslut om statligt stöd för flygplatser är kommissionen nu redo att föreslå sådana kriterier. Utkastet till bestämmelser i offentligt samråd syftar till att till exempel säkerställa att stöd endast kan beviljas för transportrelaterade investeringar och att stödet inte går utöver vad som är nödvändigt för att investeringen ska kunna genomföras, med hänsyn tagen till framtida intäkter från investeringen.

In addition, the Commission also plans to address some technical issues encountered in the current GBER in order to further facilitate its uptake. In particular, the Commission wants to make it easier for public authorities to compensate companies for the additional costs they face operating in the EU’s outermost regions so that support measures can take better account of the challenges and specificities of these companies. Finally, in view of the limited negative effects on competition of aid for culture, the Commission plans to further increase the exemption thresholds for this type of aid.

Initiativet syftar till att minska administrativa bördor för offentliga myndigheter och andra intressenter och är en del av agendan Regulatory Fitness and Performance of EU Legislation (REFIT).

Annons

Målen och förfarandet för detta initiativ förklaras i färdplanen som finns på: http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2017_comp_002_gber_en.pdf

Utkastet till ändringsförordning och all information om det offentliga samrådet finns på: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_gber_review/index_en.html

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend