Anslut dig till vårt nätverk!

EU

#PortServices: Förbättrad effektivitet för att öka handeln

DELA MED SIG:

publicerade

on

portUtkast till regler utformade för att öka effektiviteten och minska kostnaderna för tjänster som tillhandahålls vid EU:s sjöhamnar, såsom förtöjning och bogsering, röstades fram av parlamentet på tisdagen. Att säkerställa transparens i fastställandet av avgifter för användning av hamntjänster och infrastruktur, och i all offentlig finansiering som hamnar får, bör bidra till att förhindra prismissbruk och marknadssnedvridningar och därmed öka handeln, säger ledamöterna. Men nuvarande hamnservicearrangemang skulle kunna finnas kvar, förutsatt att de uppfyller minimikraven, tillägger de.

EU-kommissionens ursprungliga förslag skulle ha gjort fritt marknadstillträde till den allmänna principen för tillhandahållande av hamntjänster, men parlamentsledamöterna insisterar på att "ett enda system inte är lämpligt, eftersom EU:s hamnsystem innehåller många olika modeller för organisation av hamntjänster". De ändrade förslaget så att "befintliga hamnförvaltningsmodeller etablerade på nationell nivå kan bibehållas."

“We have been able to dismiss the forced free market access to port services. Especially for safety and security concerns, ports must be able to decide on the organization of port services”, said rapporteur Knut Fleckenstein (S&D, DE). “For the first time in the course of the long discussions on the port package, we have the ports, the terminal operators and the unions on board”, he added. 

Fastställande av minimikrav för leverantörer av hamntjänster

Istället förespråkar parlamentsledamöter att det fastställs gemensamma regler för medlemsstater och hamnförvaltare som vill begränsa antalet tjänsteleverantörer, ställa upp minimikrav för dem eller tillhandahålla tjänster själva, som en "intern operatör".

Ports’ minimum requirements for service suppliers should be limited to proving professional qualifications, but they should also meet maritime safety and environmental needs and national social standards, MEPs say. The list of “justified cases” in which freedom to supply services may be restricted should include “scarcity of waterside space”, port traffic characteristics and the need to provide “safe, secure or environmentally sustainable port operations”, they add.

Insyn i offentlig finansiering och avgifter för användning av hamninfrastruktur och hamntjänster

Annons

 Public funds must appear transparently in ports’ accounts, and separate accounts should be kept for publicly-funded activity or investment and other activities, MEPs say.

To prevent price abuse in the absence of market mechanisms, arrangements should be made to ensure that fees are “not disproportionate” to the economic value of the services provided and are set in a transparent and non-discriminatory way, say MEPs. Port infrastructure charges should be set “in accordance with the port’s own commercial and investment strategy”, they add.

EU:s medlemsländer bör utse ett eller flera oberoende organ för att hantera klagomål.

Personalutbildning och arbetsvillkor

Utkastet till regler skulle inte påverka tillämpningen av EU:s medlemsländers sociala och arbetsrättsliga regler. Personal måste beviljas arbetsvillkor på grundval av bindande nationella, regionala eller lokala sociala standarder och medlemsstaterna måste se till att relevant utbildning tillhandahålls för varje arbetare i hamnsektorn, tillägger parlamentsledamöterna.

Nästa steg

Ledamöterna godkände ändringarna av utkastet till förordning och gav Europaparlamentets förhandlare mandat att inleda förhandlingar med rådet om den slutliga formuleringen av texten baserat på de ändringar som antogs.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend