Anslut dig till vårt nätverk!

EU

#Budget: Parlamentet redo att mobilisera alla nödvändiga medel för att ta itu med flyktingkrisen

DELA MED SIG:

publicerade

on

budgetEuropaparlamentet stödde idag (9 mars) en rapport som beskriver dess prioriteringar för EU:s budget för 2017, som klargjorde att parlamentet skulle kämpa för att se till att Europa har de medel som krävs för att ta itu med de utmaningar som Europa står inför.

S&D-ledamoten Jens Geier, som är ansvarig för utformningen av Europaparlamentets ståndpunkt om EU-budgeten för 2017, sa: "Denna rapport gör mycket tydligt att vi måste ha en stark, progressiv budget för 2017 som ger oss de verktyg vi behöver för att svara till de många utmaningar vi står inför. För det första innebär det resurser för att effektivt ta itu med flykting- och migrationskrisen. Det är dock uppenbart att det finns ett behov av en långsiktig finansieringslösning, vilket kommer att behöva tas upp i den kommande interimsöversynen och revideringen av den fleråriga budgetramen. Vi måste se till att vi har tillräckliga resurser och flexibilitet för att reagera på en komplicerad och snabbt föränderlig situation. Vi måste också se till att budgeten tillåter oss att visa solidaritet med de länder som står inför bördan av krisen.”

Eider Gardiazabal Rubial, S&D-talesman för parlamentets budgetutskott, sa: "Att lösa flyktingkrisen måste gå hand i hand med att öka europeisk tillväxt och konkurrenskraft. Detta innebär en budget med ambitionen och flexibiliteten att tackla Europas utmaningar på kort och lång sikt. Vi behöver se större investeringar i områden som utbildning eller gränsöverskridande infrastruktur som kommer att hjälpa Europa att konkurrera under 21-talet. Alldeles för många unga européer kämpar fortfarande och vi behöver mer åtgärder på EU-nivå för att ta itu med detta. Vi efterlyser mer finansiering för ungdomssysselsättningsinitiativet för att säkerställa att ingen ung europé hamnar på efterkälken. Vi kräver också att de befintliga flexibilitetsbestämmelserna i budgeten ska användas fullt ut men inser att en långsiktig lösning måste sökas i den interimistiska översynen av den fleråriga budgetramen.”

Europaparlamentets rapport kommer nu att matas in i EU-kommissionens budgetförslag, som kommer att läggas fram i slutet av maj 2016. Interimsrevideringen av MFF kommer att ske i slutet av 2016.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend