Anslut dig till vårt nätverk!

Gränsöverskridande säkerhet

#BorderSecurity: Kommissionen föreslår att ett in- och utträdessystem ska inrättas

DELA MED SIG:

publicerade

on

EU-Insight-Balancing-Open-gränser-och-Security-eithin-Europas-Schengen-Area-612x336The European Commission is today (6 April) presenting its revised proposal for a regulation on the establishment of an Entry-Exit System to speed-up, facilitate and reinforce border check procedures for non-EU nationals travelling to the EU. The Entry-Exit System will modernize external border management by improving the quality and efficiency of controls and support Member States with the increasing numbers of travellers entering and exiting the EU. The legislative proposal is part of the broader ‘Smart Borders Package’, addressing the role of information systems in enhancing external border management, internal security and the fight against terrorism and organized crime.

Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship, Dimitris Avramopoulos said: “The use of new technologies can help manage the flow of travellers arriving at our external borders, while at the same time tackling irregular migration and enhancing our internal security. Today, we address an important gap in our information systems and take concrete action to make our borders stronger, smarter and more efficient for the ever-increasing numbers of travellers coming to the EU."

Det föreslagna systemet för inresa och utresa kommer att möjliggöra effektiv hantering av godkända kortare vistelser, ökad automatisering vid gränskontroller och förbättrad upptäckt av dokument- och identitetsbedrägerier. Systemet kommer att gälla alla icke-EU-medborgare som är intagna för en kortare vistelse i Schengenområdet (högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod).

Systemet kommer att registrera namn, typ av resehandling och biometri samt datum och plats för in- och utresa. Detta kommer att underlätta gränspassage för bona fide resenärer, upptäcka personer som stannar kvar och identifiera papperslösa personer i Schengenområdet. Systemet kommer också att registrera avslag på inträde.

In- och utresesystemet kommer att ersätta det nuvarande systemet med manuell stämpling av pass, vilket är tidskrävande, inte tillhandahåller tillförlitliga uppgifter om gränsövergångar och inte tillåter upptäckt av personer som stannar kvar eller tar itu med fall av förlust eller förstörelse av resedokument.

Bakgrund

The proposed system stores alphanumeric and biometric data (a combination of four fingerprints and the facial image). Appropriate data protection safeguards and strict access rights are foreseen in accordance with EU data protection rules. The System is composed of a central database connected to national entry points. Interoperability between the Entry-Exit System and the VIS (Visa Information System) will be established. The draft regulation provides that member states’ law enforcement authorities and Europol will have access to the System under strictly defined conditions.

Annons

Paketet innehåller också ett reviderat förslag till en Förordning om ändring av Schengengränskodexen att integrera de tekniska förändringar som är ett resultat av det föreslagna in- och utträdessystemet. Dessa ändringar kommer att göra självbetjäningssystem och e-portar tillgängliga för tredjelandsmedborgare, vilket möjliggör automatiserad behandling av vissa steg i kontrollprocessen och möjliggör skapandet av nationella program för registrerade resenärer av medlemsstater som vill implementera dem.

Meddelandet om ‘Stronger and Smarter Information Systems for Borders and Security’ presenteras parallellt undersöker hur informationssystem kan bli mer effektiva och effektiva för att förbättra förvaltningen av de yttre gränserna och den inre säkerheten i EU. Meddelandet tittar på sätt att förbättra befintliga system, identifierar luckor där de finns och betonar den avgörande betydelsen av interoperabilitet (samtidigt som skyddet av dataskyddet respekteras).

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend