Anslut dig till vårt nätverk!

EU

#Visa: Europeiska kommissionen bedömer situationen och diskuterar nästa steg av viseringsreciprocitet med USA, Kanada och Brunei

DELA MED SIG:

publicerade

on

passport1Europeiska kommissionen antog idag ett politiskt meddelande om läget och vägen framåt när det gäller situationen för icke-ömsesidighet med vissa tredjeländer inom viseringspolitikens område.

Medan full ömsesidighet uppnåddes med Japan i december 2015 och med Australien i juni 2015, fortsätter USA, Kanada och Brunei att tillämpa viseringskrav för medborgare i vissa EU-medlemsstater, trots att deras medborgare drar nytta av ett EU-omfattande viseringsundantag.

Ömsesidighet med viseringsundantag är en princip i EU:s gemensamma viseringspolitik och, enligt EU-regler som antogs av Europaparlamentet och rådet 2001, om, inom 24 månader, icke-ömsesidighet från tredjeländer inte korrigeras, kan detta vara anledning till att avbryta viseringsundantag för medborgare i dessa tredjeländer. Varje sådant beslut måste ta hänsyn till konsekvenserna av upphävandet av viseringsundantaget för EU:s och dess medlemsstaters yttre förbindelser.

Kommissionen är skyldig att reagera när 24-månadersperioden löper ut. När det gäller USA, Kanada och Brunei har den tidsfristen, fastställd av EU:s lagstiftare, uppnåtts idag, den 12 april 2016. Det är därför kommissionen idag uppmanar Europaparlamentet och rådet att snarast inleda diskussioner och att ta ställning till den lämpligaste vägen framåt mot bakgrund av kommissionens bedömning och att senast den 12 juli 2016 informera kommissionen om sina respektive ståndpunkter.

Dimitris Avramopoulos, kommissionär för inrikes frågor, migration och medborgarskap, sa: "Ömsesidighet för viseringar är en grundläggande del av EU:s gemensamma viseringspolitik. EU-medborgare förväntar sig med rätta att resa utan visum till ett tredje land vars medborgare kan resa in i Schengenområdet utan visering. I dag har kommissionen bedömt de rättsliga, politiska och ekonomiska konsekvenserna av ett eventuellt tillfälligt upphävande av viseringsundantaget med USA, Kanada och Brunei och har bett om ståndpunkter om vägen framåt från Europaparlamentet och rådet. Fullständig viseringsömsesidighet kommer att stå högt på dagordningen för våra bilaterala förbindelser med dessa länder, och vi kommer att fortsätta sträva efter ett balanserat och rättvist resultat."

En hel Pressmeddelande och en Memo finns tillgängliga.

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend