Anslut dig till vårt nätverk!

Aviation strategi för Europa

#COP21: Ledamöterna efterlyser större klimatambitioner för flyg och sjöfart

DELA MED SIG:

publicerade

on

EU:s luftfartsstrategiEuropaparlamentet uppmanade idag (15 april) EU:s regeringar att anpassa EU:s klimatmål 2030 till Parisavtalet och införa EU-åtgärder för att minska utsläppen från flyg och sjöfart. I en brev skickat till Europas ministrar of transport and environment, the heads of seven political groups of the Parliament’s environment committee also demanded greater climate ambition at both ICAO and IMO, the UN bodies charged with regulating emissions from aircraft and ships respectively, and at EU level.

Miljöcheferna för alla de viktigaste politiska grupperna i parlamentet skrev: "Det finns ingen rimlig ursäkt för att fortsätta att undanta flyg och sjöfart från den internationella och EU:s klimatpolitik."

160415AviationGrowthNLpresidentskapet

Infografik från det holländska ordförandeskapet

Flyget står för cirka 5 % av den globala uppvärmningen, och CO2 från sjöfarten är cirka 3 % av den globala totalen. Dessa sektorer har CO2-effekter i nivå med Storbritannien respektive Tyskland och fortsätter att växa snabbt.

Sotiris Raptis, sjöfartsofficer på T&E, sa: "Efter att ha undgått explicit omnämnande i Parisavtalet är utsläppen från flyg och sjöfart fortfarande de två elefanterna i klimatrummet. Utan ambitiösa åtgärder för att minska utsläppen från fartyg och flyg, både på EU-nivå och global nivå, har världen ingen chans att begränsa den globala uppvärmningen till 1.5°C.”

Dokument som det nederländska EU-ordförandeskapet cirkulerade till ministrarna före mötet verkar upphäva EU:s ansvar för utsläpp från internationella transporter genom att överlåta det till dessa FN-organ. Detta är extraordinärt givet ICAOoch IMO:s passivitet sedan Kyoto och hur brådskande den uppgift som Paris så tydligt ställde upp.

Annons

Andrew Murphy, flygchef på T&E, sa: "Omfattningen av problemet kräver åtgärder på både internationell och europeisk nivå. Särskilt som EU-blocket är den största källan till utsläpp från internationell sjöfart och flyg. Vi uppmanar ministrarna att fastställa en ambitiös och effektiv uppsättning EU-åtgärder som kan komplettera globala åtgärder."

Utsläppen från fartyg och flygplan har ökat dubbelt så snabbt som resten av den globala ekonomin. Enligt a vetenskaplig studie nyligen publicerat av Europaparlamentet, om de lämnas oadresserade, kan flyg och sjöfart stå för nästan 40 % av världens CO2-utsläpp år 2050. En sådan tillväxt kommer att göra det omöjligt att uppnå Parismålet att begränsa temperaturökningarna till 1.5/2°C.

Bakgrund

Launch of the EU’s aviation strategy, including interview with Athar Husain Khan, CEO, Association of European Airlines

 

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend