Anslut dig till vårt nätverk!

Belgien

# Women'sRights: Våld mot kvinnor online: "Yttrandefriheten slutar där hot och starka förolämpningar finns i överflöd"

DELA MED SIG:

publicerade

on

bilderTerry Reintke MEP

Kvinnor utsätts ofta för trakasserier på nätet, allt från förolämpningar till hot om våldtäkt eller fysiskt våld. Olika åtgärder för att ta itu med detta och för att uppmuntra fler kvinnor att arbeta inom IKT-sektorn anges i rapporten Jämställdhet och stärka kvinnor i den digitala tidsåldern. Ledamöterna debatterar det onsdagen den 27 april och röstar om det dagen därpå. Europaparlamentet pratade med rapportförfattaren Terry Reintke, en tysk medlem av gruppen De gröna/EFA, om hur man kan göra internet och IKT-sektorn mer gästvänlig för kvinnor.

Internet har förändrat världen, men anonymitet online kan främja olika former av våld. Vad är det för faror och risker som särskilt kvinnor utsätts för?

Våld mot kvinnor började inte på internet; det är bara en ny plattform där våld mot kvinnor ofta blir ett allt större problem. Den virtuella världen är ett uttryck för ett samhälle där det förekommer mycket våld mot kvinnor. Kvinnor, särskilt de som är mycket aktiva på internet, kan bli hotade, förföljda eller trakasserade och det kan gå hela vägen till verkligt fysiskt våld.

Ofta finns det ett straffrättsligt ramverk som ska förhindra detta, men det har ännu inte vidtagits tillräckligt med åtgärder för att anpassa det till den digitala tidsåldern. Polis och rättsliga myndigheter måste utbildas bättre och samarbeta närmare på europeisk nivå, eftersom internet helt enkelt fungerar på en gränsöverskridande nivå. Det är också viktigt att Europeiska kommissionen stöder nätverk som bekämpar sådana former av våld. Internet kan också användas som ett sätt att motverka våld mot kvinnor.

Var går gränsen mellan yttrandefrihet och trakasserier?

Yttrandefriheten, särskilt när det gäller yttrandefrihet på internet, är den absoluta grunden för vår samhällsdiskurs, ändå upphör yttrandefriheten naturligt där hot och starka förolämpningar florerar. Det är inte yttrandefrihet att medvetet skrämma människor på Facebook och Twitter, särskilt kvinnor, förolämpa dem, uttrycka önskan att våldta dem eller hota med fysisk skada. Man måste agera på detta även över gränserna på europeisk nivå.

Annons

Ert betänkande säger att i Europa är endast 9 % av utvecklarna och 19 % av entreprenörerna inom IKT kvinnor. Varför är kvinnor så underrepresenterade i denna sektor och vad kan man göra för att öka andelen kvinnor?

IKT-sektorn är mycket mansdominerad i Europa, vilket ofta får till följd att kvinnor inte känner sig uppmuntrade att bli aktiva som företagare eller att söka jobb. Det är inte bara dåligt för kvinnor, utan också för samhället, eftersom mycket potential går förlorad.

Med detta betänkande vill vi betona att det finns konkreta instrument för att förändra det, till exempel mer riktade investeringar på detta område, särskilt de som gör det möjligt för kvinnor att få tillgång till kapital för att starta små nystartade företag.

Mer information

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend