Anslut dig till vårt nätverk!

EU

#IDAHOT2016: FN:s beslut att hindra hbt-grupper från AIDS-konferens möter USA och EU-protest

DELA MED SIG:

publicerade

on

ff0bf9cd242ce208d4004d895691c768f0eb4302I kölvattnet av den internationella dagen mot homofobi, transfobi och bifobi 2016 (17 maj) (#IDAHOT2016) protesterar USA och EU mot ett FN-beslut att hindra minst 20 icke-statliga grupper från att delta i en större AIDS-konferens nästa månad.

USA:s ambassadör Samantha Power (avbildad) sa att de icke-statliga organisationerna som tagits bort från listan över deltagare "tycks ha blivit utvalda för sitt engagemang i HGBTI, transpersoner eller ungdomsförespråkande."

I ett brev till FN:s generalförsamlings ordförande Mogens Lykketoft begärde Power att dessa grupper, inklusive den USA-baserade Global Action for Trans Equality, skulle få delta i 8-10 juni högnivåmöte om hiv/aids.

Europeiska unionens ambassadör Joao Vale de Almeida sa att de icke-statliga organisationerna hade ströks från listan efter invändningar från medlemsländerna och begärde information om vilka länder som motsatte sig deras närvaro.

En av de europeiska icke-statliga organisationer som har hindrats från att delta är den eurasiska koalitionen för mäns hälsa, baserad i Estland, som har uttalat sig om homosexuella rättigheter i Ryssland och andra före detta sovjetrepubliker.

Egypten begärde att 11 grupper skulle hindras från att delta i AIDS-konferensen, i en begäran som skickades på uppdrag av 51 länder i Organisationen för islamiskt samarbete (OIC), enligt ett brev som AFP såg på tisdagen.

Förutom de estniska och amerikanska gayaktivistgrupperna, motsatte sig Egypten deltagandet av gruppen Ishtar Men Who Have Sex With Men från Kenya och Asia Pacific Transgender Network från Thailand.

Annons

Listan citerade grupper från Egypten, Guyana, Jamaica, Peru, Ukraina samt afrikanska män för sexuell hälsa och rättigheter, en koalition av 18 HBT-grupper över hela Afrika.

EU-ambassadören skrev i sitt brev som skickades förra veckan att ändringar i en första förteckning över delegationer gjordes utan att ha rådfrågat medlemsländerna.

“Given that transgender people are 49 times more likely to be living with HIV than the general population, their exclusion from the high-level meeting will only impede global progress in combatting the HIV/AIDS pandemic and achieving the goal of an AIDS-free generation,” Power wrote in her letter.

Mötet på hög nivå syftar till att påskynda åtgärder för att få ett slut på hiv-epidemin till 2030.

Speaking on the International Day Against Homophobia, Transphobia And Biphobia, EU High Representative Federica Mogherini said: “On the occasion of the International Day against Homophobia, Transphobia and Biphobia, the EU reiterates its strong commitment to the equality and dignity of all human beings irrespective of their sexual orientation and gender identity.

“Despite recent progress around the world, almost 80 jurisdictions still criminalize same-sex relations. In many places discrimination and violence against lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex persons is a daily occurrence.

“The EU repeats its call to all governments around the world to abide by their international human rights commitments, to repudiate intolerance and to promote equality as enshrined in the Universal Declaration on Human Rights and other instruments.  On this day, the EU also wishes to pay homage to the courageous advocacy efforts carried out by human rights defenders, activists, media journalists, and civil society organizations to address the violations faced by LGBTI persons.

“Their work has been crucial every step of the way in putting these issues on the table, documenting abuses and advocating for the effective protection of fundamental human rights.

“In line with the EU Guidelines on the rights of LGBTI persons and the EU Action Plan on Human Rights and Democracy, we will continue to work with all partners to advance the human rights of all around the world.”

Hbti-personers rättigheter i Europeiska unionen

Förbudet mot diskriminering och skyddet av mänskliga rättigheter är viktiga delar av EU:s rättsordning. Ändå kvarstår diskriminering av lesbiska, homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexpersoner (HBTI) i hela EU och tar sig olika former, inklusive verbala övergrepp och fysiskt våld. Sexuell läggning erkänns nu i EU-lagstiftningen som en diskrimineringsgrund. Omfattningen av dessa bestämmelser är dock begränsad och omfattar inte socialt skydd, hälso- och sjukvård, utbildning och tillgång till varor och tjänster, vilket gör HGBTI-personer särskilt utsatta i dessa områden.

EU:s behörighet omfattar inte heller erkännande av civilstånd eller familjestatus. På detta område varierar de nationella bestämmelserna, med vissa medlemsstater som erbjuder samkönade par rätt att gifta sig, andra tillåter alternativa former av registrering, och andra ger ingen rättslig status för samkönade par. Samkönade par kan ha rätt att adoptera barn och få tillgång till assisterad befruktning eller inte. Dessa divergerande rättsliga statusar har konsekvenser för till exempel partner från två medlemsstater med olika standarder som vill formalisera/legalisera sitt förhållande eller för samkönade par och deras familjer som vill flytta till en annan medlemsstat.

Kampen mot diskriminering har blivit en del av EU:s interna och externa politik och är föremål för många resolutioner från Europaparlamentet. Åtgärder på detta område förblir dock problematiska när de berör frågor som rör områden som traditionellt är reserverade för medlemsstaterna, såsom civilstånd och familjerätt.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend