Anslut dig till vårt nätverk!

Antitrust

#Antitrust: Kommissionen inleder formell utredning om AB InBevs praxis på den belgiska ölmarknaden

DELA MED SIG:

publicerade

on

ab-inbev-varumärkenEuropeiska kommissionen har inlett en undersökning, på eget initiativ, för att bedöma om Anheuser-Busch InBev SA (AB InBev) har missbrukat sin dominerande ställning på den belgiska ölmarknaden genom att hindra import av dess öl från grannländer, i strid med EU:s antitrust. regler.

Kommissionär Margrethe Vestager, ansvarig för konkurrenspolitiken, sa: "AB Inbevs starka ställning på den belgiska ölmarknaden är inget problem. Vi vill dock se till att det inte finns några konkurrensbegränsande hinder för handel med öl på den europeiska inre marknaden. Att hålla undan billigare import av dess öl från grannländerna skulle vara både mot konsumenternas intressen och konkurrensbegränsande."

Kommissionen kommer att undersöka ytterligare för att fastställa om dess ursprungliga farhågor bekräftas: dess preliminära uppfattning är att AB InBev kan följa en medveten strategi för att begränsa så kallad "parallellhandel" av sitt öl från billigare länder, såsom Nederländerna och Frankrike , till den dyrare belgiska marknaden.

Kommissionen kommer i synnerhet att undersöka vissa potentiellt konkurrensbegränsande metoder från AB InBev, såsom:

  • Eventuellt byta förpackning av ölburkar/flaskor för att göra det svårare att sälja dem i andra länder, och;
  • eventuellt begränsa "icke-belgiska" återförsäljares tillgång till rabatter och nyckelprodukter för att förhindra dem från att ta med billigare ölprodukter till Belgien.

Om sådana beteenden etableras skulle sådana beteenden skapa konkurrenshämmande hinder för handeln inom EU:s inre marknad och bryta mot artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Bakgrund

Konsumenter, nationella konkurrensmyndigheter och Europaparlamentet har upprepade gånger uttryckt oro över att priserna på vanliga livsmedels- och dryckesprodukter kan variera avsevärt mellan (angränsande) medlemsländer, utan några objektiva eller motiverade skäl. De har också hävdat att operatörer skapar hinder för handel från billigare länder till dyrare länder (så kallad parallellhandel) och har uppmanat kommissionen att ta itu med dessa hinder och säkerställa mer priskonvergens på den europeiska inre marknaden.

Annons

Artikel 102 i EUF-fördraget förbjuder missbruk av en dominerande marknadsställning som kan påverka handeln mellan medlemsstater. Genomförandet av denna bestämmelse definieras i EU:s antitrustförordning (rådets förordning nr 1/2003), som även kan tillämpas av nationella konkurrensmyndigheter.

Kommissionens inledande av förfaranden befriar konkurrensmyndigheterna i medlemsstaterna från deras behörighet att tillämpa EU:s konkurrensregler på de berörda metoderna.

Kommissionen har informerat AB InBev och konkurrensmyndigheterna i de berörda medlemsstaterna om att den har inlett ett förfarande i detta ärende.

Det finns ingen laglig tidsfrist för att avsluta en antitrustutredning. En utrednings varaktighet beror på ett antal faktorer, inklusive ärendets komplexitet, företagens samarbete med kommissionen och utövandet av rätten till försvar.

Mer information om utredningen kommer att finnas tillgänglig på kommissionens sida Tävlingswebbplats, i det allmänna ärenderegistret under ärendenummer 40134.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend