Anslut dig till vårt nätverk!

EU

#EU2016SK: Så vad vill de europeiska medborgarna egentligen?

DELA MED SIG:

publicerade

on

t__l__laddning__2_En särskild undersökning har beställts av Europaparlamentet från Eurobarometer, EU:s verifieringsorganisation, om vad europeiska medborgare verkligen förväntar sig av sin kontinent. Kampen mot terrorism har blivit EU:s prioritet nummer ett, följt av åtgärder mot arbetslöshet, kampen mot skattebedrägerier, migration, skyddet av yttre gränser och miljön, enligt den stora majoriteten av personer som svarat på undersökningen.

De som deltog tillfrågades om det krävs mer eller mindre gemensamma åtgärder i en rad olika frågor. De som svarade på undersökningen anser att det krävs mer gemensamma EU-åtgärder inom de allra flesta politikområden de tillfrågades om. Kampen mot terrorismen (82 %) och kampen mot arbetslösheten (77 %) pekades ut som huvudprioriteringarna av människor. 40 % av de tillfrågade ansåg att risken för en terroristattack var hög.

De tre åtgärder som föreslagits av Europaparlamentet och som européerna tyckte var mest brådskande är att ta itu med finansieringen av terroristgrupper (42 %), bekämpa rötterna till terrorism och radikalisering (41 %) och stärka kontrollen av EU:s yttre gränser (39 %). Dessutom ville 75 % av de tillfrågade ha fler EU-åtgärder för att bekämpa skattebedrägerier, även 74 % om migration, 71 % om skydd av yttre gränser, medan 67 % ville att mer gjordes när det gäller miljöskydd.

Riksdagen arbetar redan med nya initiativ för de prioriteringar som pekats ut av personerna i undersökningen. Till exempel när det gäller kampen mot terrorism, arbetar parlamentsledamöter på en lag som skulle göra förberedelser för att begå terrorattacker till ett brott i hela EU och de arbetar också med att skärpa reglerna för att köpa och äga skjutvapen.

När det gäller beskattning kommer parlamentet att lägga fram rekommendationer för att få multinationella företag att betala en rimlig del av skatten nästa vecka. Parlamentet har också tillsatt en undersökningskommitté som kommer att undersöka avslöjandena i Panamadokumenten. Slutligen, när det gäller skyddet av EU:s yttre gränser, kommer parlamentsledamöterna att anta planer för ett EU:s gränskontrollsystem, som samlar EU:s Frontex gränsbyrå och nationella gränsförvaltningsmyndigheter, även nästa vecka. Dessutom anser tre fjärdedelar av européerna (74 %) att det som förenar dem är viktigare än det som skiljer dem åt. De allra flesta sa också att EU borde ingripa mer än för närvarande.

Mer information

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend