Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Kommissionen registrerar #Let'sFly2Europe och #People4Soil europeiska medborgarinitiativ

DELA MED SIG:

publicerade

on

beskuren-Header-3Europeiska kommissionen har idag (27 juli) fattat beslutet att registrera de europeiska medborgarinitiativen 'LetsFly2Europe' och 'People4Soil'.

"LetsFly2Europe" European Citizens' Initiative (ECI) uppmanar kommissionen att föreslå "ett avskaffande av bestämmelser i direktiv 2001/51/EG som straffar transportföretag som tillåter flyktingar att ta sig in i EU via flygplan". Det europeiska medborgarinitiativet "People4Soil" uppmanar kommissionen att "erkänna marken som ett gemensamt arv som behöver skydd på EU-nivå och utveckla en dedikerad rättsligt bindande ram som täcker de viktigaste markhoten."

Registreringen av detta "LetsFly2Europe"-initiativ kommer att äga rum den 2 september och registreringen av "People4Soil"-initiativet kommer att äga rum den 12 september. I båda fallen kommer detta att starta en ettårig process för insamling av underskrifter till stöd för det föreslagna europeiska medborgarinitiativet av dess organisatörer.

Kommissionens beslut att registrera initiativen gäller endast förslagets rättsliga tillåtlighet. Villkoren för tillåtlighet, som föreskrivs i förordningen om det europeiska medborgarinitiativet, är att den föreslagna åtgärden inte uppenbart faller utanför ramen för kommissionens befogenheter att lägga fram ett förslag till rättsakt, att den inte är uppenbart kränkande, oseriös eller irriterande. och att det inte uppenbart strider mot unionens värderingar.

Kommissionen drog idag slutsatsen att de rättsliga villkoren för registrering av de två europeiska medborgarinitiativen var uppfyllda. Kommissionen har inte analyserat innehållet i initiativen i detta skede.

Skulle något av de europeiska medborgarinitiativen få en miljon stödförklaringar inom ett år, från minst sju olika medlemsländer, måste kommissionen reagera inom tre månader. Kommissionen kan besluta att antingen följa begäran eller inte följa begäran och skulle i båda fallen behöva förklara sitt resonemang.

Bakgrund

Annons

Europeiska medborgarinitiativ infördes i och med Lissabonfördraget och lanserades som ett verktyg för att sätta agendan i händerna på medborgarna i april 2012, när förordningen om det europeiska medborgarinitiativet trädde i kraft som implementerar fördragets bestämmelser.

När det väl har registrerats formellt tillåter ett europeiskt medborgarinitiativ en miljon medborgare från minst en fjärdedel av EU:s medlemsstater att bjuda in Europeiska kommissionen att föreslå en rättsakt på områden där kommissionen har befogenhet att göra det.

Om – och bara om – ett registrerat europeiskt medborgarinitiativ får underskrifterna på en miljon validerade stödförklaringar från minst sju medlemsstater, måste kommissionen besluta om den ska agera eller inte, och förklara skälen till detta val.

Mer information

Fullständig text till det föreslagna "LetsFly2Europe" ECI (tillgänglig från 2 september 2016)

Den fullständiga texten till det föreslagna "People4Soil" ECI (tillgänglig från 12 september 2016)

Europeiska medborgarinitiativets webbplats – "LetsFly2Europe"

Europeiska medborgarinitiativets webbplats – "People4Soil"

Andra europeiska medborgarinitiativ samlar för närvarande underskrifter

Webbplats för Europeiska medborgarinitiativet

Förordningen om europeiska medborgarinitiativ

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend