Anslut dig till vårt nätverk!

Brexit

#Brexit: President Juncker rådfrågar Europaparlamentet om Sir Julian King som kommissionär för säkerhetsfacket

DELA MED SIG:

publicerade

on

maxresdefaultI dag (2 augusti) tillkännagav president Juncker sin avsikt att tilldela säkerhetsunionens portfölj till Sir Julian King (avbildad), kandidaten till kommissionsledamot från Storbritannien.

Den 11 juli intervjuade president Juncker Sir Julian King som kandidat till kommissionsledamot från Storbritannien för att ersätta tidigare kommissionär Lord Hill. På grundval av detta har president Juncker idag meddelat sin avsikt att tilldela säkerhetsunionens portfölj till Sir Julian King.

Kommissionären för säkerhetsunionen kommer att stödja genomförandet av Europeiska agendan för säkerhet som Europeiska kommissionen antog den 28 april 2015. Han kommer att bidra till att leverera en operativ och effektiv säkerhetsunion, som kommissionen tillkännagav i sin Meddelande av den 20 april 2016 om att uppnå den europeiska säkerhetsagendan.

A Missionsbrev som i dag skickades av president Juncker till Sir Julian King beskriver hans huvudsakliga uppgifter och ansvar som kommissionsledamot med ansvar för säkerhetsunionen.

Kommissionären för säkerhetsunionen kommer att arbeta i projektgruppen och under ledning av förste vice ordförande Frans Timmermans, ansvarig för bättre lagstiftning, interinstitutionella förbindelser, rättsstatsprincipen och stadgan om de grundläggande rättigheterna. Han kommer att stödja och komplettera arbetet med Dimitris Avramopoulos, kommissionären för migration, inrikes frågor och medborgarskap. En arbetsgrupp bestående av experter från flera generaldirektorat och övervakad av generaldirektören för inrikes frågor kommer att stödja kommissionären för säkerhetsunionen. Denna arbetsgrupp kommer särskilt att inkludera experter från generaldirektoraten för inrikes frågor (HOME), Mobilitet och transport (GD MOVE), kommunikationsnätverk, innehåll och teknik (GD CONNECT) samt energi (GD ENER). Eftersom detta är en ny portfölj som kompletterar befintliga portföljer förblir de övriga kommissionsledamöternas ansvar orörda.

När det gäller valet av portfölj har ordförande Juncker under de senaste veckorna rådfrågat Europaparlamentets talman samt flera andra ledande ledamöter av Europaparlamentet. Han informerade också i går kväll premiärminister Theresa May om sitt val.

Nästa steg

Annons

Procedurmässigt utses den nya kommissionären med brittiskt medborgarskap av EU:s råd i samförstånd med kommissionens ordförande efter samråd med Europaparlamentet (artikel 246, stycke 2 i Fördraget om upprättandet av Europeiska unionens). Dessutom den interinstitutionella Ramavtal om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen Parlamentet förutser att kommissionens ordförande "allvarligt överväger" resultatet av samrådet med Europaparlamentet innan han ger sitt samtycke till rådets beslut att utse en ny kommissionsledamot (punkt 6 i ramavtalet).

President Juncker skickar i dag ett brev till Martin Schulz, Europaparlamentets ordförande, som informerar den sistnämnde om hans avsikt att tilldela Sir Julian King ansvaret för säkerhetsunionens portfölj. Detta brev skickas i kopia till Robert Fico, Slovakiens premiärminister, som för närvarande innehar det roterande ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.

Från det ögonblick som rådet formellt hör Europaparlamentet kommer Sir Julian King att vara nominerad kommissionsledamot. Han kommer då att ha rätt att utnyttja relevanta kommissionsavdelningar för att förbereda sitt åsiktsutbyte med Europaparlamentet. Innan han utnämns av rådet, i samförstånd med kommissionens ordförande, kommer han inte att delta i kollegiets möten.

Bakgrund

Enligt artikel 17 i fördraget om Europeiska unionen är rätten att organisera kommissionens arbete en befogenhet för dess ordförande. Följer tidigare kommissionär Lord Hills beslut om Juni 25 att avgå från Europeiska kommissionen överfördes portföljen Financial Stability, Financial Services och Capital Markets Union till vice ordförande Valdis Dombrovskis med verkan från den 16 juli. Den 7 juli informerade dåvarande premiärminister Cameron president Juncker om sin önskan att nominera Sir Julian King till medlem av Europeiska kommissionen med brittisk nationalitet. Denna önskan bekräftades av premiärminister Theresa May i hennes telefonsamtal med president Juncker den 14 juli. President Juncker intervjuade Sir Julian King den 11 juli och under mötets gång, och baserat på sin biografi, bekräftade president Juncker Sir Julian Kings europeiska kompetens enligt artikel 17 i fördraget om Europeiska unionen (TEU).

Efter dagens tillkännagivande av ordförande Juncker om portföljfördelningen kommer processen nu att följa artikel 246 i EUF-fördraget och punkt 2 i ramavtalet mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen.

Ett åsiktsutbyte mellan Sir Julian King och det berörda utskottet i Europaparlamentet förväntas äga rum i början av hösten.

Trots folkomröstningen i Storbritannien av Juni 23 där en majoritet röstade för att Storbritannien ska lämna Europeiska unionen är Storbritannien fortfarande medlem i Europeiska unionen och har således enligt artikel 17 i FEU rätt att skicka en kommissionsledamot med brittisk nationalitet till Europeiska kommissionen.

Det fullständiga pressmeddelandet (inklusive CV:t för Sir Julian King) finns tillgängligt online på Engelskafranska och tyska.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend