Anslut dig till vårt nätverk!

Företag

Fusioner: Kommissionen godkänner fusionen mellan #IMS och #Quintiles

DELA MED SIG:

publicerade

on

ProvisionEuropeiska kommissionen har godkänt enligt EU:s fusionsförordning en föreslagen fusion mellan IMS Health och Quintiles, båda i USA. IMS tillhandahåller informations- och tekniktjänster till läkemedels-, bioteknik-, life science- och hälsovårdsföretag.

Quintiles tillhandahåller produktutvecklingstjänster och kommersiella outsourcingtjänster för att stödja hälsovårdsföretag att utveckla och kommersialisera nya terapier globalt. Kommissionen drog slutsatsen att den föreslagna transaktionen inte skulle ge upphov till några konkurrensproblem.

Detta beror på att överlappningen mellan företagens aktiviteter inom området för insamling av data baserad på faktiska patientupplevelser och klinisk praxis (real word evidens) är mycket begränsad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och ett antal starka aktörer kommer att förbli aktiva på denna marknad. efter sammanslagningen. Dessutom äger eller kontrollerar IMS Health inte någon databas eller programvara, som är unik eller oumbärlig för tillhandahållandet av tjänster som utförs av Quintiles och dess konkurrenter. Transaktionen granskades enligt det normala granskningsförfarandet för koncentrationer.

Mer information finns på kommissionens konkurrens webbplats, inom den offentliga fallet registret med ärendenummer M.8061.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend