Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Kommissionen undersöker praxis hos den tjeckiska järnvägsoperatören #ČeskDráhy när det gäller passagerartransport

DELA MED SIG:

publicerade

on

järnväg-1559384Competition drives prices down and service quality up. This is what we need in railway passenger transport, especially when we’re serious about cutting our carbon emissions. We need to take a close look at České Dráhy’s (CD) business practices to make sure they do not push out competitors to the detriment of passengers, sade konkurrenspolitisk kommissionär Margrethe Vestager.

ČD är den största järnvägsoperatören i Tjeckien och fram till 2011 var det det enda järnvägsbolaget som var aktivt på sträckan Prag-Ostrava. Efter de konkurrerande tågpassagerarföretagen RegioJets marknadsinträde 2011 och LEO Express 2012 på sträckan Prag–Ostrava, sänkte ČD avsevärt priserna som de tog ut av passagerare på sträckan. Kommissionen välkomnar naturligtvis en kraftig priskonkurrens till förmån för passagerarna. Kommissionen hyser dock farhågor för att ČD kan ha tagit ut priser som är så låga att den inte kunde täcka kostnaderna för tjänsten. Sådan praxis kan hindra konkurrenter från att stanna kvar på marknaden till nackdel för passagerarna.

Efter ett klagomål genomförde kommissionen inspektioner i ČD:s lokaler i april 2016. Inledandet av förfarandet föregriper inte resultatet av undersökningen. det innebär att kommissionen kommer att behandla ärendet som en prioritetsfråga.

Bakgrund om antitrustutredningar

Artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt förbjuder missbruk av en dominerande marknadsställning som kan påverka handeln mellan EU:s medlemsstater. Sådant missbruk kan innefatta att införa orättvisa köp- eller försäljningspriser eller andra orättvisa handelsvillkor.

Genomförandet av dessa bestämmelser definieras i antitrustförordningen (rådets förordning nr 1/2003), som kan tillämpas av kommissionen och av medlemsstaternas nationella konkurrensmyndigheter.

Kommissionen har informerat ČD och konkurrensmyndigheterna i medlemsstaterna att den har inlett ett förfarande i detta ärende. Kommissionens inledande av förfaranden befriar de nationella konkurrensmyndigheterna från deras behörighet att tillämpa EU:s konkurrensregler på de berörda metoderna.

Annons

Det finns ingen laglig tidsfrist för att slutföra undersökningar om konkurrensbegränsande beteende. Varaktigheten av en antitrustutredning beror på ett antal faktorer, inklusive ärendets komplexitet, i vilken utsträckning det berörda företaget samarbetar med kommissionen och utövandet av rätten till försvar.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend