Anslut dig till vårt nätverk!

Försvar

Rådet granskar framstegen och går med på att förbättra stödet för #militära uppdrag

DELA MED SIG:

publicerade

on

militär helikopterI en utmanande geopolitisk miljö kommer EU:s samarbete om yttre säkerhet och försvar att stärkas.

Den 6 mars antog rådet slutsatser som beskriver de framsteg som gjorts i genomförandet av EU:s globala strategi på säkerhets- och försvarsområdet. Slutsatserna bedömer vad som har gjorts för att genomföra de olika handlingslinjerna som Europeiska rådet enades om den 15 december 2016. De ligger till grund för en rapport till Europeiska rådet den 9 och 10 mars 2017.

“EU foreign and defence ministers meeting jointly today all gave a very clear message: we are progressing steadily towards strengthened defence cooperation and we will continue to do more. This is about protecting our citizens. The European Union has unique tools to help Europeans to take more responsibility for their own security, and to do more effectively.  This is what we are doing with our work in security and defence,” said Federica Mogherini, the High representative for Foreign Affairs and Security Policy.

The Council also approved a concept note on the operational planning and conduct capabilities for CSDP missions and operations, which contains measures to improve the EU’s capacity to react in a faster, more effective and more seamless manner, building on existing structures and in view of enhancing civilian-military synergies, as part of the EU’s comprehensive approach.

Dessa åtgärder inkluderar inrättandet av en militär planerings- och uppförandekapacitet (MPCC), inom EU:s befintliga militärstab för Europeiska utrikestjänsten, för planering och genomförande av icke-exekutiva militära uppdrag. Generaldirektören för EU:s militärstab kommer att vara direktören för MPCC och kommer i den egenskapen att ta över befälet över icke-verkställande militära GSFP-uppdrag (för närvarande EU:s militära utbildningsuppdrag i Somalia, i Centralafrika och i Mali). Detta kommer att göra det möjligt för uppdragsbefälhavarna på fältet att koncentrera sig på de specifika aktiviteterna för deras uppdrag, med bättre stöd från Bryssel.

“The Military Planning and Conduct Capability will increase the smooth cooperation between EU Institutions, national forces command, and the commander in theatre. We have to be quick in transferring responsibility to the EU headquarters for all military operations in order to increase over all the quality of the Common Security and Defence Policy,”said Michael Gahler MEP, EPP Group Spokesman on security and defence.

The MPCC will work under the political control and strategic guidance of the Political and Security Committee (PSC), which is composed of EU member states’ ambassadors and is based in Brussels. The MPCC will work closely with its existing civilian counterpart, the Civilian Planning and Conduct Capability (CPCC) through a joint support coordination cell. This cell will be able to share expertise, knowledge and best practices on issues relevant to  both military and civilian missions, as well as capabilities when civilian and military missions are simultaneously deployed in the same area, including  medical support or protective measures.

Annons

“The creation of the European Defence Union is in the ultimate interest of the European Union. On the way towards a European Defence Union we have to transfer today’s isolated islands of military ad-hoc cooperation into the so-called Permanent Structured Cooperation (PESCO). Member states can do this now, with a qualified majority vote, without changing the EU Treaty. PESCO has the European added-value that we can use EU funds for financing peacetime cooperation of military units and the headquarters,” said Gahler.

Rådets slutsatser lyfter fram inrättandet av MPCC. De noterar också framsteg inom andra områden av säkerhet och försvar och ger ytterligare vägledning. De områden som omfattas inkluderar:

  •  möjligheten till permanent strukturerat samarbete (PESCO). Det förutses i Lissabonfördraget att för en grupp av EU:s medlemsländer kan stärka sitt samarbete i militära frågor (artiklarna 42 och 6 FEU). Att inrätta ett inkluderande, modulärt system för permanent strukturerat samarbete skulle göra det möjligt för medlemsstaterna att samarbeta ytterligare inom säkerhets- och försvarsområdet på frivillig basis.
  •  möjligheten till en medlemslandsdriven samordnad årlig översyn av försvaret (CARD), som skulle etablera en process för att få en bättre överblick på EU-nivå av frågor som försvarsutgifter och nationella investeringar samt försvarsforskningsinsatser. Genom att skapa större insyn och politisk synlighet för den europeiska försvarskapaciteten skulle ett CARD möjliggöra en bättre identifiering av brister och göra det möjligt för dem att åtgärdas genom ett djupare försvarssamarbete samt en bättre och mer sammanhängande strategi för försvarsutgiftsplanering.
  • ongoing work in other areas, such as on strengthening the EU’s rapid response toolbox, including the EU battlegroups and civilian capabilities, capacity building in support of security and development, situational awareness and defence capability development.

The Council also notes the progress made in the implementation of the common set of proposals for EU-NATO cooperation and of the Commission’s European defence action plan.

Bakgrund 

Den 14 november 2016 antog rådet slutsatser om genomförandet av EU:s globala strategi på säkerhets- och försvarsområdet. Dessa slutsatser anger ambitionsnivån, det vill säga de huvudmål EU och dess medlemsländer strävar efter att uppnå inom säkerhets- och försvarsområdet. Rådet fastställde tre strategiska prioriteringar: att bemöta externa konflikter och kriser, bygga upp partners kapacitet och skydda Europeiska unionen och dess medborgare.

Genomförandeplanen för säkerhet och försvar presenterades av den höga representanten, som också agerar i hennes roll som vice ordförande för Europeiska kommissionen och chef för Europeiska försvarsbyrån, för medlemsstaterna. Det är en del av uppföljningen av EU:s globala strategi för utrikes- och säkerhetspolitik, som presenterades av den höga representanten vid Europeiska rådet den 28 juni. Rådet antog slutsatser om den globala strategin den 17 oktober 2016.

Genomförandet av EU:s globala strategi innefattar också ytterligare arbete med att bygga motståndskraft och ett integrerat förhållningssätt till konflikter och kriser, stärka kopplingen mellan intern och extern politik, uppdatering av befintliga eller utarbetande av nya regionala och tematiska strategier och intensifiering av ansträngningar för offentlig diplomati.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend