Anslut dig till vårt nätverk!

Lantbruk

Undersökningar visar behovet av mer och bättre information om antibiotikaresistens (#AMR)

DELA MED SIG:

publicerade

on

Investering-i-Ny-Veterinär-AntibiotikaDet finns ett tydligt behov av omfattande faktainformationsprogram om AMR enligt flera nya undersökningar om konsumenternas uppfattningar och medvetenhet om antimikrobiell resistens (AMR). Detta pekar på det växande behovet av ökad förståelse och visar att vetenskapsbaserad information bör vara en av huvudåtgärderna för EU:s kommande handlingsplan för att bekämpa antimikrobiell resistens, säger IFAH-Europe.
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhets nyligen publicerade rapport om Uppfattningar om påverkan på människors hälsa av och antibiotikaanvändning hos djur i hela EU återspeglar kommissionens slutsatser Eurobarometer om medvetenhet om antimikrobiell resistens, som visade att kunskapen om medborgare i hela EU fortfarande är låg. Dessa resultat överensstämmer faktiskt med IFAH-Europes medborgarundersökning som genomfördes 2016 som visade att 69 % av de tillfrågade är oroliga över att antibiotikaresistenta bakterier från husdjur överförs till människor och 49 % tror att användningen av antibiotika i lantbruksdjur gör antibiotika mindre effektivt för människor. EFSA:s rapport visar att 57 % av de tillfrågade sa att de inte fått någon information om resistens mot antibiotika under det senaste året och 61 % sa att de inte har tillräckligt med kunskap om användningen av antibiotika hos lantbruksdjur.
 
Detta förstärker IFAH-Europes övertygelse att informationskampanjer bör vara en väsentlig del av EU:s andra handlingsplan om AMR om vi ska undvika att desinformation blir norm. När människor tittar på icke-vetenskapliga källor för information om så komplicerade frågor, förlitar vi oss på att offentliga myndigheter säkerställer att fakta är tillgängliga, begripliga och har företräde framför ledande eller vaga antaganden, eller extrapolering av "fakta" från ett urval av begränsad data.
"IFAH-Europe kommer att peka på att informationsdelning är en oumbärlig del av handlingsplanen i vårt svar på kommissionens Samråd om möjliga aktiviteter enligt ett meddelande från kommissionen om en handlingsplan för en enda hälsa för att stödja medlemsstaterna i kampen mot antimikrobiell resistens. Djurhälsobranschen vill aktivt bidra till att ge saklig vägledning för utveckling av utbildningsmaterial eller kurser för både veterinärer och lantbrukare om ansvarsfull användning av alla djurhälsoprodukter. Vi är också öppna för att tillhandahålla information för konsumentinriktade informationskampanjer", säger IFAH-Europas generalsekreterare, Roxane Feller.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend