Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Samtal till stoppa #GM majs och bomull #import

DELA MED SIG:

publicerade

on

Ledamöterna protesterade på onsdagen (17 maj) mot EU-kommissionens planer på att tillåta import av produkter gjorda av genetiskt modifierad majs och bomull som är resistenta mot herbicider.

De lyfter fram oro som tagits upp av oberoende forskning och medlemsländer, och upprepar parlamentets krav på en översyn av EU:s förfarande för godkännande av genetiskt modifierade organismer.

En resolution som motsätter sig marknadsföringen av produkter som innehåller majs DAS-40278-9 pekar på farhågor som väckts av oberoende forskning om riskerna med 2,4D-herbiciden, som majsen är resistent mot, för embryonutveckling och endokrina störningar.

Medlemsstaterna kritiserade tillståndsförfarandet under den tre månader långa samrådsperioden före godkännandet, med hänvisning till saknade eller otillräckliga uppgifter, motstridiga påståenden och dålig testdesign.

Den icke-bindande resolutionen antogs med 435 röster för, 216 röster emot och 34 nedlagda röster.

I en separat resolution, antagen med 425 röster för 230 och 27 nedlagda röster, säger ledamöterna att import av produkter från genetiskt modifierad bomull GHB119 inte bör tillåtas, eftersom detta skulle uppmuntra användningen av glufosinatammoniumbaserade ogräsmedel (mot vilka GHB119 är resistent). i världen, medan glufosinat klassas som reproduktionstoxiskt.

Bakgrund

Annons

En annan EU-lag som skulle göra det möjligt för alla EU-medlemsstater att begränsa eller förbjuda försäljning och användning av EU-godkända genetiskt modifierade livsmedel eller foder på dess territorium motsatte sig parlamentet i oktober 2015. Ledamöterna är oroade över att denna lag kan visa sig ogenomförbar eller att den skulle kunna leda till att gränskontroller återinförs mellan pro- och anti-GMO-länder. De uppmanade kommissionen att lägga fram ett nytt förslag.

Mer information

Antagen text (2017/2674(RSP); 2017/2675(RSP) kommer snart att finnas tillgänglig här (17.05.2017)

EbS + (17.05.2017)

EP research: imports of GM food and feed – right of Member States to opt out

Audiovisuellt material för proffs

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend