Anslut dig till vårt nätverk!

EU

#H2020Future: Oberoende topprådgivare kräver ökade EU-investeringar i forskning och innovation för Europas framtid

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europa måste utnyttja den kunskap det producerar bättre och omvandla sin innovationspotential till ekonomisk tillväxt. Forskning och innovation bör prioriteras i EU:s och nationella budgetar, med en fördubbling av budgeten för efterträdaren till Horisont 2020, EU:s nuvarande forsknings- och innovationsprogram. Och det bör involvera medborgarna i att ta itu med globala utmaningar genom att brett mobilisera innovationsuppdrag.

Dessa är bland de elva rekommendationer som presenterades i dag (3 juli) till kommissionen i en ny vision för EU:s forskning och innovation PDF icon, utarbetad av en oberoende högnivågrupp av ledande experter som leds av Jacques Delors Institutes president emeritus Pascal Lamy (avbildad).

Inspirerade av rapporten diskuterar över 700 forskare, innovatörer, affärsmän och beslutsfattare framtiden för forskning och innovation i Europa idag på konferensen Forskning och innovation – formar vår framtid, värd av forsknings-, vetenskaps- och innovationskommissionär Carlos Moedas.

Commissioner Moedas said: “Research and innovation make a big difference to enhancing productivity, boosting competitiveness and tangibly improving our quality of life. Europe is a global scientific powerhouse, but we need to better reap the benefits of this knowledge by turning it into value for economy and society through innovation. I warmly welcome the work by the independent group chaired by Pascal Lamy. Its recommendations are a solid base for our reflection on the funding programme that will succeed Horizon 2020.”

Rapporten, med titeln LAB – FAB – APP: Vi vill investera i den europeiska framtiden, framhåller att under de senaste tjugo åren har två tredjedelar av den ekonomiska tillväxten i industriländerna tillskrivits forskning och innovation. Dess rekommendationer fokuserar på att maximera effekten av EU:s investeringar i forskning och innovation för att öka välståndet och lösa våra största samhällsutmaningar.

Gruppen föreslår elva rekommendationer:

 1. Prioritera forskning och innovation i EU:s och nationella budgetar, inklusive en fördubbling av budgeten för EU:s forsknings- och innovationsprogram efter 2020
 2. Bygg en sann EU-innovationspolitik som skapar framtida marknader
 3. Utbilda för framtiden och investera i människor som kommer att göra förändringen
 4. Utforma EU:s FoI-program för större genomslag
 5. Anta ett uppdragsorienterat, effektfokuserat tillvägagångssätt för att möta globala utmaningar
 6. Rationalisera EU:s finansieringslandskap och uppnå synergieffekter med strukturfonderna
 7. Förenkla ytterligare, privilegiepåverkan över processen
 8. Mobilisera och involvera medborgare
 9. Bättre anpassa EU:s och nationella FoI-investeringar
 10. Gör internationellt FoI-samarbete till ett varumärke för EU:s forskning och innovation
 11. Fånga och kommunicera effekt bättre

Bakgrund

Smakämnen Hög nivå grupp om att maximera effekten av EU:s forsknings- och innovationsprogram samlar 12 ledande personligheter från hela Europa med ett brett utbud av expertis. Medlemmarna innehar nyckelposter vid universitet eller forskningsorganisationer, är ledare för industrijättar och dynamiska små och medelstora företag, tjänstgör i politiska positioner på hög nivå i nationella eller internationella organisationer och spelar viktiga roller i civilsamhällets organisationer.

Annons

The group was tasked in December 2016 to advise the Commission on how to maximize the impact of the EU’s investment in research and innovation.

Kommissionen kommer att svara på högnivågruppens rekommendationer i ett meddelande som kommer att offentliggöras senare i år. Rekommendationerna och resultaten från konferensen kommer att ingå i förberedelserna av det efterföljande forsknings- och innovationsprogrammet till Horisont 2020, som kommer att föreslås av kommissionen 2018. Forsknings- och innovationsfinansiering identifierades ha ett högt EU-mervärde i Reflection Paper on the Future of EU Finances.

Mer information

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend